MFF UK úspěšně završila projekty VaVpI

28. dubna 2016
Ve středu 27. dubna byly v posluchárně T1 trojského areálu MFF UK slavnostně uzavřeny projekty OP VaVpI. Výsledkem projektové činnosti jsou vedle zrekonstruovaných poslucháren, laboratoří, střech či fasád také nové přístroje pro fyzikální výzkum a výuku.

Ve středu 27. dubna byly v posluchárně T1 trojského areálu MFF UK slavnostně uzavřeny projekty OP VaVpI. Výsledkem projektové činnosti jsou vedle zrekonstruovaných poslucháren, laboratoří, střech či fasád také nové přístroje pro fyzikální výzkum a výuku.

Rektor Karlovy univerzity prof. Tomáš Zima, zástupci MFF UK, MŠMT ČR, členové realizačních projektových týmů a další hosté se ve středu 27. dubna sešli v budově MFF UK v Praze Troji, aby symbolicky zakončili projekty realizované v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Hosty v nově zrekonstruované posluchárně T1 uvítal proděkan MFF UK pro rozvoj prof. Ladislav Skrbek. Úvodní slovo patřilo děkanu prof. Janu Kratochvílovi, který nastínil cíle Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a vyjádřil potěšení, že se fakultě podařilo získané prostředky efektivně využít a projekty realizovat v zamýšleném objemu.

Další řečníci přítomným hostům přiblížili jednotlivé projekty a jejich výsledky. O přípravách a realizaci hovořili vedoucí projektů prof. Zdeněk Němeček (projekt Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra v areálu v Troji), prof. Vladimír Baumruk (projekt Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku) a doc. Antonín Kučera (projekt Střecha pro informatiku).

Živou ukázku alespoň malé části nového audiovizuálního vybavení posluchárny T1 zajistili dr. Jitka Houfková a dr. Petr Žilavý z Katedry didaktiky fyziky. Velmi efektně působily ukázka Brownova pohybu promítaná na velké plátno přímo z mikroskopu nebo jednoduché experimenty s termokamerou.

Prezentace uzavřel krátkým projevem rektor Karlovy univerzity prof. Tomáš Zima, který pochválil realizované projekty a neopomněl zmínit také mnohá byrokratická martyria, která je provázela. Zároveň připomněl projekty, které univerzitu i fakultu čekají v nejbližších letech. K významným bude jistě patřit výstavba kampusu na Albertově, jejíž realizace by měla započít po roce 2020.

Všichni účastníci se následně odebrali na krátkou exkurzi do jedné z laboratoří Katedry fyziky povrchů a plazmatu, jejíž vybavení v rámci OP VaVpI obohatil unikátní fotoelektronový spektrometr NAP XPS. Na celém světě najdeme jen několik málo přístrojů tohoto typu. Pracovníci katedry na něm provádějí výzkum chování různých povrchů v podmínkách blížících se normálnímu prostředí. Přístroj tak může významně urychlit například vývoj speciálních materiálů pro palivové články.

OP VaVpI byl jedním z významných operačních programů, v jehož rámci žadatelé vybraní MŠMT ČR čerpali finanční dotace z evropských strukturálních fondů. Celkové náklady projektů včetně finanční spoluúčasti fakulty dosáhly téměř 360 mil. Kč. Realizované investiční akce zlepšily podmínky pro výzkum a výuku, do budoucna zkvalitní vědecké výstupy a zvýší jejich konkurenceschopnost.

– OMK –