Medaile Ernsta Macha pro profesora Zahradníka

25. dubna 2019

Akademie věd ČR ve středu 24. dubna ocenila čestnými medailemi čtveřici předních českých i zahraničních vědců, kteří se významně zasloužili o svůj obor. Profesor Jiří Zahradník převzal z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách.

Návrhy na ocenění jsou podrobovány pečlivému selektivnímu procesu, kterým každoročně projde jen několik vyvolených. „Skutečně se snažíme vybírat vědce, kteří zásadně přispěli k rozvoji svých oborů,“ prohlásila při slavnostním ceremoniálu předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc., se věnuje především numerickému modelování seizmického zdroje a silných pohybů půdy. Poslední publikace tohoto zaměření – o severokorejském nukleárním testu 2017 a hlubokých zemětřeseních pod Jižní Amerikou – jsou svojí kvalitou zcela mimořádné. V roce 1997 založil dodnes fungující síť seizmických stanic v Řecku v oblasti Korintského zálivu, který je ohrožen častými zemětřeseními. O seizmicitě této oblasti publikoval řadu článků.

Profesor Zahradník je absolventem geofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, tamtéž v letech 1993–2006 sloužil jako vedoucí katedry geofyziky. Od roku 2004 do roku 2006 byl viceprezidentem Evropské seizmologické komise. Přednáší seizmologii, donedávna také přehled geofyziky, stavbu Země, fyziku seizmického zdroje, numerickou předpověď zemětřesných pohybů půdy a numerické metody v geofyzice. Je autorem více než 150 vědeckých publikací a série skript. Katedru geofyziky zapojil do několika mezinárodních projektů Evropské unie.

„Na rozdíl od objektů svého zkoumání neničí, nýbrž buduje. Česká zemětřesení mu byla malá, proto se obrátil i k těm zahraničním, bořícím domy, zejména v Řecku,“ poznamenal s laskavým humorem Jan Šílený z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Pro tamější seizmology je Zahradník patrně nejinspirativnějším geofyzikem Univerzity Karlovy. Jako člen Vědecké rady/Rady GFÚ konstruktivní kritikou napomáhal ke zlepšení kvality a zvýšení odborné úrovně GFÚ. Svým pracovním nasazením, entuziasmem a bezprostředností významně ovlivnil své vrstevníky a stejně tak fascinuje i generaci dnešních studentů, doktorandů a postdoktorandů.

Tisková zpráva AV ČR
Foto: Luděk Svoboda