Matfyz vydává první českou knihu o komunikaci vědy. Radí, jak vyprávět složité věci

26. října 2023

První kniha svého druhu. MatfyzPress, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, přináší na trh ojedinělou knižní příručku Science Communication: Úvod do komunikace vědy. V patnácti kapitolách – a navíc s předmluvou moderátora Daniela Stacha – pojednává o tom, proč je důležité komunikovat výstupy vědy k široké veřejnosti, a jak to dělat co možná nejlépe.

Science Communication – Úvod do komunikace vědy (foto Tomáš Rubín)

Kniha je dílem čtveřice autorů, vědeckých novinářů Pavly Hubálkové a Martina Rychlíka, proděkana FTVS UK Aleše Vlka a vědeckého atašé Britského velvyslanectví v ČR Otakara Fojta, jenž napsal originální pasáž o vědecké diplomacii. „Autoři zhmotnili do čtivého textu své velké zkušenosti a poznatky, jež z prostředí medializace vědy mají. Nebude to nadsázka, když řeknu, že kniha často bude mluvit doslova z duše mnohým. Skoro věřím, že řadu popsaných pocitů prožívá každý, kdo chce vědu dobře popularizovat, zároveň nedělat laciné zkratky, zachovat si vědeckou tvář, a podporovat dobrou věc, která komunikaci vědy směrem k veřejnosti pomůže,“ uvádí Martin Vlach, prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy a někdejší proděkan Matfyzu pro PR, jenž má mimo jiné na starosti takzvaně „třetí roli univerzity“, tedy aktivity orientované k veřejnosti.

Knihu vydal MatfyzPress v Edici popularizace. Proč k takovému titulu nakladatelství sáhlo? „Naše fakulta je vždy otevřená novým podnětům a myšlenkám. Mnoho našich zaměstnanců i studentů se navíc do popularizačních aktivit opakovaně zapojuje a jsem přesvědčen, že si v této oblasti rádi rozšíří obzory. Titul bude však určitě zajímat daleko širší čtenářskou obec,“ říká Mirko Rokyta, děkan MFF UK.

V prostorách fakulty v refektáři na Malostranském náměstí se koná i křest textově a obrazově bohaté knihy, který proběhne v úterý 31. října od 13.00 hodin za účasti Jeho Excelence Matta Fielda, velvyslance Spojeného království v ČR, a Pavla Dolečka, náměstka ministryně pro vědu.

Pro doktorandy, vědce i novináře

Atraktivní publikace je určena vědcům, akademikům, studujícím, administrátorům projektů anebo institucí, ale též PR pracovníkům, novinářům či publicistům, kteří mají v portfoliu popularizaci vědy. Práce obsahuje četné příklady dobré i špatné praxe – a to jak z Česka, tak ze zahraničí. Kniha určitě není „suchou“ směsí abstraktních konceptů, nýbrž napříč všemi kapitolami je protkána kazuistikami, příklady, ukázkami z médií, sítí i knih plus původními rozhovory s experty, kteří se dané problematice věnují – a to z rozličné perspektivy.

„Jsem rád, že tato kniha o popularizaci vědy vznikla, a jsem moc rád, že v ní mluví lidé ze zahraničí, protože ‚český rybník‘ je strašně malý,“ píše v předmluvě Daniel Stach.

Výsledný text, obohacený stovkami fotografií, může posloužit jako „kuchařka“ sui generis: tedy přehled zkušeností, jak věci dělat a nedělat. „Těší nás, že kniha vychází v podobě, jakou jsme si usmysleli. Komunikace vědy v Česku se během poslední dekády výrazně zlepšila, ale jsme přesvědčeni, že příklady dobré – často zahraniční – praxe jsou v tuzemsku potřebné, jsou cestou ke zlepšení. Budeme rádi, když si kniha najde své čtenáře a napomůže lepšímu sdílení vědy, výzkumu a získaných poznatků směrem k široké veřejnosti,“ říkají svorně autoři Pavla Hubálková, Martin Rychlík a Aleš Vlk, kteří se v různých rolích podílejí na vnějších vztazích či PR Univerzity Karlovy, a Otakar Fojt, jenž nedávno obdržel Řád Britského impéria.

Kniha má 288 stran. Recenzní výtisky jsou novinářům k dispozici na vyžádání u vydavatele, v prodeji budou od konce října v e-shopu MatfyzPressu a knižní distribuční sítě Kosmas.

Tisková zpráva
Mediální kontakty na autorský tým:
pavla.hubalkova@ruk.cuni.cz, +420 604 595 479
martin.rychlik@ruk.cuni.cz, +420 724 913 916