Matfyz se zúčastnil semináře pro ukrajinské učitele

26. dubna 2023

Navzdory složité válečné situaci uspořádal ve dnech 4. – 8. dubna 2023 Charkovský polytechnický institut již 20. školní seminář pro ukrajinské učitele s názvem Modern Pedagogical Technologies in Education. V rámci mezinárodní sekce na akci vystoupili také zástupci Matfyzu.

Doc. Zdeněk Drozd a dr. Dana Mandíková během online semináře Modern Pedagogical Technologies in Education (foto: KDF MFF UK)

V důsledku probíhající války se letošní seminář uskutečnil pouze online. Mezinárodní sekce se zúčastnilo přes 50 učitelů nejrůznějších aprobací. Kromě hostů z USA, Anglie, Španělska, Belgie, Indie a Albánie se do akce zapojili doc. Zdeněk Drozd a dr. Dana Mandíková z Katedry didaktiky fyziky MFF UK.

„S kolegy z Polytechnického institutu v Charkově dlouhodobě spolupracujeme. Roku 2019 jsme se s Danou Mandíkovou zúčastnili konference přímo v Charkově a během covidové pandemie jsme uspořádali několik online seminářů pro ukrajinské učitele. Když nás nedávno kolegové z Charkova oslovili s tím, zda se zúčastníme jejich online konference, neváhali jsme,“ říká doc. Zdeněk Drozd.

Ve zhruba hodinovém příspěvku „Vzduch a voda“ předvedli čeští zástupci ucelenou sérii experimentů a námětů na výuku fyziky. Záměrně zvolili téma, které se dá zajímavě vyučovat i s jednoduchými pomůckami. „Považujeme za nutné kolegy z Ukrajiny podporovat. Není jistě jednoduché uspořádat konferenci v blízkosti frontové linie. Osobně si myslím, že více než samotný obsah našeho příspěvku byla pro kolegy důležitá právě zmíněná morální podpora. Podobně to chápali i všichni ostatní zahraniční účastníci,“ dodává doc. Drozd.

KDF, OPMK