Matfyz hostil vlajkovou AI konferenci

23. srpna 2023

Ve dnech 8. – 13. července se v pavilonu IMPAKT v Troji konala vlajková (A* v žebříčku CORE) konference v oblasti automatického plánování a rozvrhování ICAPS 2023. S účastí 278 výzkumníků z celého světa se letošní 33. ročník stal největším v historii konání akce, která se k prezenční formě vrátila po třech covidových letech. Dalších 31 účastníků využilo on-line přístup.

The International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS) nabídla jako obvykle velmi bohatý program se speciální sekcí pro studenty Doctoral Consortium, dvanácti tematicky orientovanými workshopy a šesti tutoriály věnovanými aktuálním trendům, včetně například v poslední době velmi medializovaných velkých jazykových modelů (LLM – Large Language Models) a jejich role v plánování.

Hlavní příspěvky přednesly Hadas Kress-Gazit (Cornell University, USA) na téma syntéza a plánování chování robotů, Sheila McIlraith (University of Toronto, Kanada) o využití formálních jazyků pro návrh autonomních agentů a Serena Villata (CNRS, Francie) o tvorbě vysvětlitelných AI systémů.

Součástí konference byla i tradiční soutěž plánovacích systémů International Planning Competition, letos konaná dokonce v pěti kategoriích, a sekce s představením existujících systémů využívajících plánovací a rozvrhovací techniky. V té bodoval také systém Filuta poskytující platformu pro integraci a skládání různých AI technik od českého startupu Filuta.AI.

Předskokanem konference byl International Workshop on Planning & Scheduling for Space (IWPPS), konaný od 7. do 8. července v budově MFF UK na Malé Straně. Workshop se zaměřuje na využití plánovacích a rozvrhovacích technik ve vesmírných aplikacích a 40 účastníků z institucí jako NASA JPL, ONERA, LAAS, ESA či JAXA zde prezentovalo nejnovější systémy například z oblasti pozorování Země, plánování vozítek na Marsu, rozvrhování Vesmírného dalekohledu Jamese Webba, ale i budoucích misí na ledové měsíce typu Europa nebo Titan.

Hlavní pořadatelem konference byl prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky a o lokální organizaci se starala agentura Action M.

KTIML