Matfyz hostil schůzku sítě excelence v oblasti umělé inteligence TAILOR

23. září 2022

V budově MFF UK na Malostranském náměstí se ve dnech 13. – 14. 9. 2022 uskutečnila projektová schůzka evropské sítě excelence TAILOR zaměřené na vývoj důvěryhodných systémů umělé inteligence.

Cílem evropského projektu TAILOR je zajistit výzkumnou kapacitu pro návrh důvěryhodných systémů umělé inteligence. Sdružuje 55 partnerů a další téměř stovku členů po celé Evropě. Z České republiky jsou mezi partnery projektu kromě Univerzity Karlovy (MFF) také České vysoké učení technické (CIIRC).

Na první fyzické (v celkovém pořadí již druhé) TAILOR konferenci se sešlo více než 100 zástupců projektových partnerů a členů sítě excelence s cílem probrat směřování konsorcia a po dlouhé covidové přestávce se osobně potkat nebo případně seznámit. Hlavním lokálním organizátorem konference TAILOR byl prof. Roman Barták z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK.

Tématem prvního dne konference byla odborná diskuse ohledně cestovní mapy pro dosažení důvěryhodné umělé inteligence (The strategic research and innovation roadmap of Trustworthy AI). Zajímavostí bylo využití software vyvinutého členy konsorcia pro rozdělení účastníků do diskusních skupin na základě osobnostních charakteristik a zájmů. Komunita tak testuje vlastní výzkumní výsledky sama na sobě a dokazuje, že svým technikám důvěřuje natolik, aby je používala pro vlastní práci. V bohaté plakátové sekci prezentovali účastníci konference vlastní odborné výsledky a navazovali další kontakty pro potenciální pokračování výzkumu. Zvanou přednášku dne přednesla vzdáleně Leslie Kaebling z MIT, odbornice na robotiku a strojové učení, která v prezentaci Doing for our robots what nature did for us hovořila o návrhu robotů schopných přizpůsobit své chování různým prostředím a úlohám.

Druhý den konference byl zaměřený na industriální spolupráci a vystoupili zde zástupci společností jako EDF, ABB a TNO. Plakátová sekce se tentokrát soustředila na spolupráci akademické a industriální sféry. V rámci plenárního programu prezentovali jednotlivé skupiny výsledky diskuse kolem stávající cestovní mapy a návrhy, jakým směrem se vydat. Den vyvrcholil zvanou přednáškou pořádanou společně s Pražským informatickým seminářem a otevřenou pro širokou odbornou veřejnost. Richard Sutton z University of Alberta, jeden ze zakladatelů oblasti zpětnovazebního učení, zde přednesl strategický výzkumný plán pro dosažení všeobecné umělé inteligence The Alberta Plan for AI Research.

KTIML


Související odkazy: