Matfyz hostil krajská kola Matematické olympiády

17. ledna 2018

Čeští středoškoláci se včera utkali v krajských kolech tradiční Matematické olympiády. Rovnou dvě kola, pražské a středočeské, se uskutečnila na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Poměřit síly v matematice přijelo na Matfyz 47 pražských studentů a 17 studentů ze Středočeského kraje. Stejně jako na soutěžící v jiných krajských městech na ně čekaly čtyři úlohy testující nejen školní znalosti, ale také schopnost logického úsudku a matematické kreativity. „Úlohy odpovídají učivu ze střední školy, ale zároveň se dbá na to, aby nebyly úplně snadné a vyžadovaly i jistý nápad,“ uvedl doc. Zbyněk Šír z Matematického ústavu UK, který se v září stal novým předsedou krajské komise pro Prahu.

Maximálně 50 nejlepších účastníků krajských kol postoupí do celostátního kola, které se uskuteční na konci března. Z něj nakonec vzejde šestičlenný tým, jenž bude Českou republiku reprezentovat na mezinárodní matematické olympiádě v rumunské Kluži.

Matematická olympiáda, která je vůbec nejstarší oborovou soutěží u nás, se letos koná už po 67. Soutěž se každoročně vyhlašuje v několika kategoriích, v té nejvyšší, kategorii A, která právě proběhla, mezi sebou soupeří studenti maturitních a předmaturitních ročníků. „Řada úspěšných řešitelů předešlých ročníků olympiády v současnosti studuje na Matfyzu,“ zmínil doc. Šír. Účastníkům celostátního kola, kteří mají zájem o studium matematiky na vysoké škole, navíc Matfyz odpouští přijímací zkoušku.

Olympiádu pořádá Jednota českých matematiků a fyziků, průběh krajských kol zajišťují krajské komise. Od loňského září jsou novými členy pražské komise čtyři zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK.

– OPMK –