Matfyz a ČČK pomáhají seniorům

21. dubna 2020

Projekt Českého červeného kříže „Zavoláme zpátky“ pomáhá seniorům prostřednictvím telefonických rozhovorů v jejich současné nelehké situaci. Dobrovolnickou prací přispěli k jeho realizaci studenti a zaměstnanci Matfyzu.

Karanténní opatření, kterými Česká republika v současnosti čelí pandemii choroby COVID-19, mají řadu negativních vedlejších dopadů. Stejně jako nelze zanedbávat ochranu veřejného zdraví, nelze opomíjet ani sociální dopady spojené s izolací řady lidí na dlouhou dobu.

Český červený kříž (ČČK) proto připravil speciální projekt pro seniory s názvem Zavoláme zpátky. Prostřednictvím webové stránky nebo telefonního čísla si mohou osamělí lidé objednat hovor s dobrovolníkem ČČK. Nejde přitom o krizovou linku. Smyslem je především snížit negativní pocity z dlouhodobé sociální izolace. Telefonáty jsou tak spíše běžnými volnými konverzacemi, které chybí v poslední době nejvíce. Dobrovolníci jsou však připraveni odpovídat i na aktuální otázky a vysvětlovat souvislosti. 

Realizace tohoto projektu vyžaduje nemalé technologické zázemí, které dobrovolnicky připravili matfyzáci. Tři studenti pod vedením doktoranda Miroslava Kratochvíla a dva pedagogové vše zvládli dovést za necelé dva týdny do pilotní verze. Právě tolik času uplynulo od vyslovení prvního požadavku ze strany ČČK a rektorátu UK.

„Tým vyvinul webovou aplikaci pro plánování a organizaci telefonní komunikace mezi seniory a dobrovolníky ČČK. Nejedná se jen o jednoduchý formulář, který vidí senior při zadávání požadavku. Hlavní částí aplikace je infrastruktura pohánějící interní webové rozhraní pro dobrovolníky a supervizory z ČČK,“ rekapituluje hlavní prvky systému prof. Tomáš Skopal, vedoucí Katedry softwarového inženýrství MFF UK, který zajišťoval spolu s doc. Martinem Nečaským z téže katedry koordinaci a komunikaci projektu.

Vývoj se přitom spuštěním aplikace nezastavil a další vylepšování bude ještě nějakou dobu pokračovat. Autorský tým navíc věří, že fungování této služby pro seniory neskončí se současným krizovým obdobím. „Tento typ podpory senioři potřebují neustále, bez ohledu na nějakou krizi. Ta jen zviditelnila a prohloubila dlouho existující problém,“ dodává prof. Skopal.

Služba pro seniory je dostupná na adrese zavolamezpatky.cz. Dobrovolníci pomocí aplikace v současnosti obsluhují kolem 40 telefonátů denně.

Patronaci na projektem převzali předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost dr. Dana Drábová, spisovatel a ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět, filosof prof. Jan Sokol a zpěvák Tomáš Klus.

–OPMK–


Ohlasy v médiích: