Jarníkovská přednáška prof. Tobiska

6. října 2016
Dne 5. října se konala již tradiční připomínka profesora Vojtěcha Jarníka. Se svou přednáškou nazvanou „Advanced techniques for the numerical solution of singularly perturbed differential equations“ vystoupil prof. Lutz Tobiska z Otto von Guericke University Magdeburg.

Dne 5. října se konala již tradiční připomínka profesora Vojtěcha Jarníka. Se svou přednáškou nazvanou „Advanced techniques for the numerical solution of singularly perturbed differential equations“ vystoupil prof. Lutz Tobiska z Otto von Guericke University Magdeburg.

Profesor Tobiska se narodil v roce 1950 v Magdeburgu. Studia matematiky dokončil na TH Magdeburg v roce 1972 a titul Ph.D. získal tamtéž o 5 let později. V roce 1984 obhájil habilitaci a od roku 1990 je řádným profesorem na Otto von Guericke University Magdeburg. Jeho vědecké aktivity byly ovlivněny výzkumnými pobyty na univerzitách v Zürichu (Švýcarsko), Corku (Irsko), Pittsburghu (USA), College Station (USA), Denveru (USA), Pekingu (Čína) či v Bangalore (Indie).

Od roku 2004 do roku 2012 působil v DFG Review Board Mathematics. V současné době je členem Graduate School Micro-macro interactions in structured media and particle systems a má projekt v High Priority Research Program Transport processes at fluidic interfaces. Od roku 2004 je taktéž členem Editorial Board of the Journal Computational Methods in Applied Mathematics.

Publikoval 3 monografie, je autorem 12 příspěvků v kolektivních monografiích a více než 120 vědeckých prací. Jeho práce má 1693 citací od 1138 autorů (MathSciNet).


Abstrakt přednášky:

The lecture gives an introduction to the robust numerical solution of singularly perturbed differential equations which appear in diff erent areas in applications. Prominent examples are convection-diff usion problems. If convection dominates diffusion boundary and interior layers appear, the standard fi nite element, fi nite volume and fi nite difference methods result in spurious oscillations unless the mesh size is small enough. We present ideas and properties of state of the art techniques to overcome these problems. A special focus is given to residual based stabilization techniques and to local projection type stabilizations which are useful to discretize the incompressible (Navier-) Stokes equations.

– OMK –