Informatický projekt vyrenderoval třetí příčku

4. ledna 2016
V letošním ročníku soutěže ACM SPY uspěl Petr Vévoda s návrhem algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích.

V závěrečných pracích studentů se často skrývají myšlenky, které mají potenciál být zárodkem něčeho velkého. Soutěž ACM SPY se zaměřuje na právě takové práce z oboru informatiky. V letošním ročníku obsadil třetí místo Petr Vévoda s návrhem algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích.

O tom, že se informatika a informační technologie rozvíjí vysokým tempem, svědčí mimo jiné i celkový počet přihlášených prací. Ten se letos vyšplhal téměř ke dvěma tisícům. Z tohoto množství byly vybrány ty nejlepší IT diplomové práce, které za uplynulý akademický rok vznikly v České republice a na Slovensku. Soutěž podporuje nápady studentů a jejich následné uvedení do reálné praxe, práce navržené jednotlivými fakultami hodnotí odborná porota složená z akademických pracovníků vysokých škol z obou zemí a vítěz získává odměnu ve výši 1 000 €.

Třetí příčku v ACM SPY letos obsadil Petr Vévoda z katedry softwaru a výuky informatiky MFF UK s prací Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích. V ní se zabývá počítačovou grafikou, konkrétně realistickou syntézou (renderováním) obrazu virtuálních scén obsahujících takzvaná opticky aktivní média, mezi která můžeme zařadit kupříkladu mlhu, mraky, kapaliny, ale také oheň, vosk či lidskou kůži. „Představil jsem implementaci nového robustního renderovacího algoritmu, schopného poradit si se značně odlišnými optickými vlastnostmi těchto médií, které byly do té doby velkou překážkou ve věrném zobrazování reálných scén. Své uplatnění algoritmus najde nejen ve filmu, počítačových hrách a umění, ale také například v reklamě, architektuře nebo v průmyslovém designu,“ přibližuje práci Petr. „S podobnými problémy se navíc potýkají i odvětví mimo počítačovou grafiku, kam patří třeba obrazová diagnostika v lékařství nebo jaderné inženýrství,“ dodává.

Celý článek čtěte na Matfyz.cz

– OMK –