Hvězdy astronomického nebe v Praze

12. září 2017

Hranice dnes známého vesmíru a snad i meze lidské představivosti budou pokoušet účastníci konference MODEST 17, která probíhá od 18. září na Univerzitě Karlově. Aktuální astrofyzikální otázky přilákaly přes sto astronomů z celého světa, na své si přijde i široká veřejnost.

Gravitační vlny, divoké hvězdné soustavy v okolí černých veleděr, výzkum exoplanet nebo matematické modelování hvězdokup, to jsou hlavní tematické body letošní konference MODEST 17 (Modelling and Observing DEnse STellar systems), kterou bude hostit Praha mezi 18. a 22. zářím.

Na pozvání Astronomického ústavu Univerzity Karlovy přijede více než stovka špičkových astronomů z desítek zemí celého světa. Problematika hustých hvězdokup (dense stellar systems) je mimořádně komplexní a její studium vyžaduje jak nejpřesnější možná pozorování, tak složité teoretické modely, které zaměstnávají nejvýkonnější superpočítače. Lze říci, že pozorování nabízejí indicie, se kterými se musejí teoretikové vypořádávat někdy až detektivním způsobem. Zkoumané problémy tak vyžadují i nutnou dávku vědecké odvahy a představivosti.

„Hvězdné soustavy se vyvíjejí na časových škálách miliónů let a delších. Naše pozorování z tohoto pohledu pokrývají jen nepatrný zlomek jejich života. Pokud chceme porozumět vývoji hvězd a vesmíru, musíme přikročit k teoretickému modelování a hledat shodné rysy modelů a pozorovaných objektů, abychom mohli vyhodnocovat hodnověrnost našich hypotéz,“ konstatuje doc. Ladislav Šubr z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy.

Na procházku po záhadných místech současného vesmíru je zvána také široká veřejnost. Kouzlo těchto partií astrofyziky může okusit v rámci veřejné přednášky prof. Marka Morrise z University of California.

Prof. Morris se zaměří na „hvězdnou zoo“ v centru Mléčné dráhy. Hvězdy se tu nechovají tak, jak si většinou představujeme. V tlačenici krouží kolem centrální černé veledíry neuvěřitelnými rychlostmi, občas se dokonce katastroficky srazí. I jejich vznik však často bývá velmi dramatickou událostí.

Konference MODEST 17 potvrzuje historický význam Prahy jako jednoho z důležitých center astronomického výzkumu. Jsou s ní spojeny osobnosti jako Tycho Brahe nebo Johannes Kepler, kteří položili základy vědeckého zkoumání vesmíru, stejně jako jména Christiana Dopplera či Alberta Einsteina. Na tuto tradici se daří úspěšně navazovat i v současnosti. V konferenčních diskusích mezi významnými odborníky i začínajícími vědci se tak může, opět v Praze, objevit myšlenka, která ovlivní další vývoj našeho poznání.

Podrobnější informace nabízejí internetové stránky konference.

Tisková zpráva ke stažení

Kontakty: Ladislav Šubr (hlavní organizátor konference) Jaroslav Haas
V Holešovičkách 2, Praha 8 V Holešovičkách 2, Praha 8
tel.: 221 912 584 tel.: 221 912 580
mobil: 723 348 915 mobil: 605 288 746

– OMK –