Dvojí vítězství v Los Angeles

2. října 2015
Cenu za nejlepší teoretickou práci získal na konferenci Graph Drawing 2015 tým z Katedry aplikované matematiky MFF UK. Úspěchů však bylo více.

Cenu za nejlepší teoretickou práci získal na konferenci Graph Drawing 2015 tým z Katedry aplikované matematiky MFF UK. Úspěchů však bylo více.

Konference Graph Drawing and Network Visualization probíhá každoročně už 22 let za účasti odborníků z celého světa. Zaměřuje se na metody vizualizace grafů či sítí a na vizualizaci strukturovaných dat obecně. Tato oblast základního informatického výzkumu nachází své aplikace nejen v informačních systémech, počítačových sítích a softwarovém inženýrství, ale také v bioinformatice nebo humanitních oborech.

Letošní ročník hostila 24. – 26. září California State University at Northridge v Los Angeles. Cenu za nejlepší článek v oblasti teoretických prací (Best Paper Award, Track 1) získal autorský tým pracovníků Katedry aplikované matematiky MFF UK ve složení Mgr. Martin Balko, dr. Josef Cibulka a doc. Pavel Valtr za článek Drawing graphs using a small number of obstacles.

Oceněná publikace vznikla na workshopu projektu mezinárodní spolupráce GraDR EUROGIGA. Jeho účastníci, mimo jiné z Polska, Maďarska, Itálie, Švýcarska nebo Německa, řešili nové otázky z teorie grafů a diskrétní matematiky, mnohdy vzniklé na základě praktických aplikačních potřeb.

Úspěch českého týmu dále podtrhlo první místo dr. Josefa Cibulky v soutěži Graph Drawing Challenge, která byla součástí konference. Zvítězil v kategorii Live Challenge: Automatic Category. Cílem klání bylo mimo jiné minimalizovat počty průsečíků hran ve speciálním nakreslení grafů (tzv. book embedding) s několika miliony vrcholů pomocí software, který si soutěžící mohli připravit předem.

Oba výrazné úspěchy v silné mezinárodní konkurenci opět dokazují, že MFF UK je špičkovým vědeckým pracovištěm. Navíc mimoděk připomínají, jak důležitý je základní výzkum pro další rozvoj aplikací nejen v informatice.

Další informace naleznete na stránce konference.

- OMK -