Doktorandi Matfyzu získali ocenění na mezinárodní konferenci ECSBM

21. října 2022

Studenti doktorského programu Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Alžběta Kuižová a Štěpán Jílek přednesli dva nejlepší studentské příspěvky na mezinárodní konferenci ECSBM 2022 (19th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules), která se na konci léta konala ve francouzské Remeši.

ECSBM patří mezi přední mezinárodní konference zaměřené na biomolekulární spektroskopii. Setkání se koná každé dva roky ve vybraném evropském městě a účastní se ho vědci z celého světa využívající tradiční spektroskopické metody, jako je Ramanova spektroskopie, infračervená spektroskopie či NMR spektroskopie, a také badatelé, kteří pracují na zobrazovacích technikách využitelných při studiu biomolekul, buněk či tkání.

Letošní, v pořadí už 19. konference, která se konala ve dnech 29. 8 . – 1. 9. 2022 ve francouzské Remeši, se s úspěchem zúčastnili také doktorandi Fyzikálního ústavu. Alžběta Kuižová na konferenci přednesla příspěvek „Drop coating deposition Raman spectroscopy of contaminants“, Štěpán Jílek prezentoval téma „Raman optical activity as a potent tool for studies of mononucleotide G-quadruplexes“. Oba doktorandi si z Remeše přivezli ocenění za nejlepší studentský orální příspěvek.

Alžběta Kuižová je studentkou třetího ročníku doktorského studijního programu Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika. Pod vedením školitelky dr. Evy Kočišové řeší disertační práci „Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul“. Štěpán Jílek je posluchačem prvního ročníku téhož studijního programu. Disertaci na téma „Vibrační a chiroptická spektroskopie nukleotidů a nukleových kyselin“ řeší pod vedením dr. Václava Profanta.

Oceněným doktorandům gratulujeme.

OPMK, foto: ECSBM