Dojmy první muzejní noci

16. června 2014
Málokdy stojí před malostranskou budovou Matfyzu tak dlouhá fronta. Návštěvníci Pražské muzejní noci 2014 se však nedali od prohlídky podzemních trezorů odradit ani dvouhodinovým čekáním.

Málokdy stojí před malostranskou budovou Matfyzu tak dlouhá fronta. Návštěvníci Pražské muzejní noci 2014 se však nedali od prohlídky podzemních trezorů odradit ani dvouhodinovým čekáním.

Jedenáctý ročník Pražské muzejní noci přinutil na 170 tisíc lidí, aby opustili své obvyklé víkendové činnosti a navštívili v sobotu večer (a v neděli ráno) některou z 69 zúčastněných institucí. Letos poprvé obohatila nabídku také Matematicko-fyzikální fakulta UK, která zpřístupnila sídlo informatické sekce na Malostranském náměstí.

Budova s bohatou historií přilákala přes 2 000 návštěvníků. Největší zájem byl o podzemní expozici v prostorách bývalých trezorů Národní banky Československé. Místo samo má skutečně zvláštní atmosféru, která dopadla na organizační tým už v průběhu příprav. Automatické zámky, nedobytné pancéřové dveře, podivné ticho i zvláštní ozvěna na zavolání. Podzemí však dostalo zase nový výraz ve chvíli, kdy jím procházeli návštěvníci v malých skupinkách a obdivovali dokonalou řemeslnou práci i důvtip historických fyzikálních přístrojů a učebních pomůcek. Ty představovaly novodobý poklad v trezorech, které kdysi dávno ukrývaly zlato celého státu. Nakonec shlédlo stísněné prostory přes 600 lidí.

Na další hosty čekal reprezentativní refektář, jehož kapacita je přece jen řádově vyšší. Varhany, stropní a nástěnné fresky. Viditelně precizní rekonstrukce celé budovy a pečlivá práce restaurátorů rozhodně patřily k dalším výrazným tématům prezentace fakulty.

Dojmy z trezorů zachytil ve zpravodajství Český rozhlas Radiožurnál, na první expozici fakulty v rámci muzejní noci zvala i další média. Podstatná je však spokojenost našich návštěvníků. Věříme, že se na Matfyz budou vracet, třeba na plánované dobročinné koncerty nebo na další akce. V každém případě se těšíme na všechny návštěvníky zase za rok na další muzejní noci.

- OMK -