Docent Hans Raj Tiwary získal Gödelovu cenu

14. června 2023

Na Matfyz putuje jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti informatiky. Doc. Hans Raj Tiwary z Katedry aplikované matematiky MFF UK získal Gödelovu cenu. Společně s kolegy z Nizozemska, Německa a Belgie se mu podařilo vyřešit 20 let starý problém z oblasti kombinatorické optimalizace.

Doc. Hans Raj Tiwary, M. Sc., Ph. D.

Gödelova cena, která nese jméno po rakouském matematikovi Kurtu Gödelovi, je každoročně od roku 1993 udělována za nejlepší odborné články z oblasti teoretické informatiky. Ocenění udílí European Association for Theoretical Computer ScienceAssociation for Computing Machinery Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory.

Letos patří mezi laureáty prestižního ocenění doc. Hans Raj Tiwary z Katedry aplikované matematiky MFF UK. Gödelovu cenu získal společně s kolegy za práci Exponential Lower Bounds for Polytopes in Combinatorial Optimization, ve které se mu podařilo vyřešit problém, jenž před 20 lety předložil řecko-americký informatik Mihalis Yannakakis.

„Kdybyste si chtěli udělat výlet po České republice a měli jste vybraných dvacet měst, která chcete navštívit, a chtěli ušetřit za benzín i zbytečné cesty, potřebujete najít nejefektivnější cestu. To je takzvaný „problém obchodního cestujícího“. Jedná se o těžký problém v tom smyslu, že pokaždé, když vám dám mapu Česka, budete si muset sednout nad mapu a vymyslet nějaké chytré řešení. Když vám pak dám mapu Německa s dvaceti různými městy, budete muset celý proces začít znovu. Neexistuje žádný recept na to, jak řešit různé problémy téhož druhu,“ nastiňuje výzkumnou problematiku doc. Tiwary v aktuálním rozhovoru pro web Forum.

„Nikdo nevěděl, jestli to můžeme počítači říct tak, aby to udělal dobře. Lidé si mysleli, že ne, ale nemohli jsme to dokázat. Existují určité hranice toho, co znamená dokázat, že něco není možné, a existuje velmi specifický způsob řešení problémů, něco, čemu se říká lineární programování, které představuje to největší zobecnění. V naší práci jsme dokázali, že tyto problémy nelze řešit pomocí lineárního programování – potřebujete něco chytřejšího,“ vysvětluje oceněný vědec.

Hans Raj Tiwary vystudoval Saarland University v Německu. V minulosti působil na Université Libre de Bruxelles a Technické univerzitě v Berlíně. Posledních deset let pracuje na Univerzitě Karlově v Praze.

Bližší informace k ocenění doc. Tiwaryho přináší magazín Forum.

OPMK, foto Tomáš Princ