Do menzy na Slušné číslo

24. června 2021

Soutěž o název nového univerzitního nealkoholického nápoje zná svého vítěze. Slušné číslo se v nabídce Kolejí a menz UK objeví na podzim. Zájemci se s ním však mohou setkat už na začátku prázdnin.

Rodina nápojů pod značkou „πvO“ se rozrůstá o dalšího, tentokrát nealkoholického člena. Nealko „πvO“ obohatí především nabídku Kolejí a menz UK, kde by se mělo objevit už na podzim. Název Slušné číslo vznikl v rámci soutěže, která se uzavřela minulý týden. Celkem došlo téměř 80 originálních návrhů.

Soutěžní výzva inspirovala jak univerzitní, tak širší veřejnost. Došlé návrhy proto bylo možné rozdělit do tří hlavních kategorií. První skupina obsahovala v názvech slovo „nula“ (Nultá kolej, Nulák, Absolutní nula) a reflektovala fakt, že nový nápoj na bázi pivovarské technologie je nealkoholický. Do druhé skupiny bylo možné zařadit soutěžní návrhy obsahující matematické výrazy, chemické vzorce, řecká písmena či jiné speciální znaky (limO, NetOH, πTO). Třetí velkou skupinu zastupovaly další nespecifické názvy, často však odkazující k matematice či fyzice (ŠtěPííívo, (i)Racionální řešení, Reaktorová voda).

Právě v ní se objevil také nakonec vítězný název Slušné číslo. „Těší mě, že z došlých soutěžních návrhů bylo možné vybrat nápad, který organicky zapadá do rodiny matfyzáckých a potažmo univerzitních piv. Spisovně pojatý návrh odkazuje k faktu, že je nápoj, na rozdíl od Pěknýho čísla, nealkoholický, ale zároveň připomíná příbuzenský vztah v rámci rodiny πvO,“ shrnul jednání poroty proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach.

Druhé místo připadlo návrhu Nulové číslo, který není vítězi příliš ideově vzdálen, stejně jako třetí návrh v pořadí, který zní Čistý číslo.

V porotě zasedli zástupci všech zainteresovaných institucí, mimo dalších jmenovitě děkan Matfyzu doc. Mirko Rokyta, ředitel VÚPS prof. Tomáš Brányik, ředitel Pivovaru Ferdinand Ing. Petr Dařílek nebo novinářka a patronka projektu Lenka Szántó.

Výrobu bude opět zajišťovat Pivovar Ferdinand na základě originální receptury VÚPS. Primárně se počítá s distribucí v zařízeních Kolejí a menz UK od začátku následujícího akademického roku. Zájemci se však budou moci s prvními vzorky Slušného čísla setkat už začátkem léta na degustačních akcích pořádaných právě Kolejemi a menzami UK.

OPMK