Děkan ocenil nejlepší publikace za rok 2016

11. května 2017
Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace letos získaly dva tituly. Monografie „Surface – Enhanced Raman Spectroscopy“ a skripta „Matematická analýza nejen pro fyziky“.

Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace letos získaly dva tituly. Za monografii „Surface – Enhanced Raman Spectroscopy“ byl oceněn Marek Procházka. Cenu za odbornou publikaci MatfyzPressu získala kniha „Matematická analýza nejen pro fyziky“ autora Pavla Čiháka a kolektivu.

Fakulta se snaží podporovat publikační výkony mířící nejenom k širší veřejnosti, ale i světové vědecké obci. Dle statutu jsou ceny udělovány za publikace, které dosahují mimořádné pedagogické či vědecké úrovně a jejichž autory nebo spoluautory jsou pracovníci fakulty. Udělení ceny je provázeno finanční odměnou z fondu děkana. Ceny za loňský rok byly předány 3. května 2017 na zasedání Vědecké rady.

V kategorii „vysokoškolská učebnice“ cena nebyla navržena.

V kategorii „monografie“ byla udělena cena za publikaci Surface – Enhanced Raman Spectroscopy autora Marka Procházky (vydalo nakl. Springer, 2016);

V kategorii „publikace vydaná v odborné edici nakl. MatfyzPress“ byla cena udělena za skripta „Matematická analýza nejen pro fyziky“ autora Pavla Čiháka a kolektivu (druhé vydání, nakl. MatfyzPress, 2016). Dr. P. Čihák se druhého vydání skript nedožil, cenu převzali doc. Mirko Rokyta a dr. Karel Výborný.

V kategorii „publikace vydaná v popularizačně-propagační edici nakl. MatfyzPress“ cena nebyla udělena.


Marek Procházka:
Surface – Enhanced Raman Spectroscopy
Springer, 2016, 221 stran

This book gives an overview of recent developments in RS and SERS for sensing and biosensing considering also limitations, possibilities and prospects of this technique. Raman scattering (RS) is a widely used vibrational technique providing highly specific molecular spectral patterns. A severe limitation for the application of this spectroscopic technique lies in the low cross section of RS. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy overcomes this problem by 6–11 orders of magnitude enhancement compared with the standard RS for molecules in the close vicinity of certain rough metal surfaces. Thus, SERS combines molecular fingerprint specificity with potential single-molecule sensitivity. Due to the recent development of new SERS-active substrates, labeling and derivatization chemistry as well as new instrumentations, SERS became a very promising tool for many varied applications, including bioanalytical studies and sensing. Both intrinsic and extrinsic SERS biosensing schemes have been employed to detect and identify small molecules, nucleic acids and proteins, and also for cellular and in vivo sensing.


Pavel Čihák a kol.:
Matematická analýza nejen pro fyziky V.
MatfyzPress, 2016, 322 stran

Skripta vznikla na základě poznámek zapsaných studenty ve školním roce 1998/99 během přednášek „Matematika pro fyziky II“, které vedl dr. Pavel Čihák. Poté, co bylo rozhodnuto, že skripta vyjdou knižně, byl text ve své rozmanitosti sjednocen a prošel kompletně důkladnou korekturou. Přibyly také mnohé příklady, cvičení, obrázky, některé odstavce a dokonce i celé kapitoly. Navíc se objevilo mnoho zmínek o konkrétních fyzikálních problémech a jejich řešení pomocí probíraného matematického aparátu.

– OMK –