Česko-italský vzdělávací program startuje 1. září

2. září 2015
Nový česko-italský vzdělávací program se stupni od 1. do 9. třídy zahájil 1. září svoji činnost. Jedná se o novou sekci Základní školy J. Gutha-Jarkovského, která je založena na myšlence doc. Alfreda Ioria, člena Ústavu částicové a jaderné fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Nový česko-italský vzdělávací program se stupni od 1. do 9. třídy zahájil 1. září svoji činnost. Jedná se o novou sekci Základní školy J. Gutha-Jarkovského, která je založena na myšlence doc. Alfreda Ioria, člena Ústavu částicové a jaderné fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

„Dvě kultury (česká a italská) a tři jazyky (čeština, italština, angličtina)“, tak zní motto celého projektu. MFF UK je do projektu intenzivně zapojena prostřednictvím doc. Alfreda Ioria, který přišel s nápadem na založení programu, získal finanční prostředky, navrhl učební osnovy, zprostředkoval zapojení italských orgánů a vybral italské učitele. Doc. Iorio je teoretickým fyzikem italského původu, absolvoval Trinity College v Dublinu, poté v rámci postgraduálního studia pobýval na Massachusettském technologickém institutu v USA (MIT) a od roku 2006 působí na MFF UK. Aktuálně se zaměřuje na testování základních fyzikálních teorií, které vedly k předpovědím Hawkingova záření, s využitím exotického chování systémů hmoty v kondenzovaném stavu.

„Myšlenka na vznik takové školy se zrodila již dávno,“ říká doc. Iorio. „Konkrétně v době, kdy jsem působil v Dublinu, kde jsem učil nadané děti ve věku od 8 do 12 let matematiku. Po mém příchodu do Prahy v roce 2006 se nápad na vznik školy propojil se dvěma faktory: Za prvé s láskou Čechů k italské kultuře a za druhé s absencí italsko-české základní školy ve městě, kde je mnoho jiných kultur – britská, francouzská, německá i mnohé další – na této úrovni velmi dobře zastoupeno,“ dovává doc. Iorio.

„Během posledních osmi let jsem se o realizaci projektu několikrát pokoušel,“ pokračuje doc. Iorio. „Potom jsem se seznámil s dr. Jitkou Kendíkovou, ředitelkou Základní školy J. Gutha-Jarkovského v Praze 1, která se ke mně v mé snaze s velkým nadšením připojila. To bylo před téměř dvěma lety. Byla to pro všechny velmi náročná práce, ve všech fázích projektu jsme ale měli velkou podporu všech zúčastněných stran: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Velvyslanectví Italské republiky a italského Ministerstva zahraničních věcí, kontaktovaných učitelů, odborových organizací, které pomáhaly tyto učitele najímat, kolegů z Ústavu částicové a jaderné fyziky a pojišťovny Generali; ze všeho nejvíce jsme vděčni rodinám žáků, kteří ihned naplnili dvě třídy (první a šestou), které jsme otevřeli 1. září.“

Škola klade zvláštní důraz na přírodní vědy a matematiku a učitelé budou také pravidelně hostovat na MFF UK. Důležitost užívání anglického jazyka během studia vyplývá z role, kterou věda a matematika ve škole hrají. Úkolem výzkumných pracovníků fakulty bude co nejintenzivněji komunikovat s učiteli i s žáky této školy, aby společně překlenuli propast mezi vědou, která se učí ve škole, a vědou, kterou se zabývají skuteční vědci. Vytvořené programy již tento aspekt reflektují a budou ho nadále dodržovat v podobě stálé interakce mezi učiteli a výzkumnými pracovníky fakulty.

Školní rok začal 1. září v 8 hodin ráno. Zástupci Prahy 1 a italské strany projektu ho slavnostně zahájili v prostorách školy v Klimentské a Truhlářské ulici.

- OMK -

\--