Ceny Neuron pro Matfyz

8. listopadu 2013
V úterý byly v refektáři MFF UK na Malé Straně předány ceny Neuron 2013 za celoživotní dílo, a také byly uděleny vědecké granty v hodnotě 4 milionů korun. MFF UK i zde měla své zástupce.

V úterý byly v refektáři MFF UK na Malé Straně předány ceny Neuron 2013 za celoživotní dílo, a také byly uděleny vědecké granty v hodnotě 4 milionů korun. MFF UK i zde měla své zástupce.

Cenu za celoživotní dílo v oboru matematika získal absolvent MFF UK, nyní světově uznávaný profesor, Vojtěch Rödl. Cenu přebíral z rukou matematika profesora Jaroslava Nešetřila, který připomněl Rödla jako prvního Čecha, který vedl jednu z hlavních přednášek na světovém kongresu matematiků. Z úst děkana MFF UK Jana Kratochvíla ve videovizitce zaznělo: “Vojtěch Rödl je vynikající odborník v kombinatorice a teorii grafů. V mých očích je svou vědeckou prací pokračovatelem matematika Pála Erdőse.“ Profesor Nešetřil vyzdvihl Rödlův originální přístup a svou řeč zakončil slovy: „Problémem není být slavný, ale nebýt jako ostatní.“ V současnosti profesor Rödl působí na Emory University v Atlantě.

V kategorie fyzika byla cena za celoživotní dílo udělena profesoru Bedřichu Velickému, který na MFF UK aktuálně působí. Profesor Velický se zasloužil o vznik tzv. Pražské školy a teorie náhodného systému v pevných látkách, čímž položil základy moderního kvantového popisu systémů. Posunul myšlení fyziků směrem k modernějším matematickým principům. Zásluhy mu lze také připsat v pedagogické činnosti, což doložila i hojná přítomnost jeho žáků v sále. Většina studentů se již významně etablovala na poli vědy. Nejčastěji v souvislosti se svým profesorem mluví o tom, jak dokáže inspirovat svou hravostí při řešení složitých problémů.

V druhé polovině slavnostního večera se rozdělovaly granty v celkové částce čtyři miliony korun. Zástupcům MFF UK putovalo milion a půl. Fyzik Ing. Michal Malinský, Ph.D. využije milion na výzkum životnosti protonů v atomových jádrech. A matematik Mgr. Michal Koucký, Ph.D. bude mít možnost díky grantu v částce půl milionu ověřit svůj výzkumný předpoklad v oblasti teoretické informatiky a matematických základů pro porozumění výpočtům.

Nadační fond Neuron, původně Nadační fond Karla Janečka, oznámil na příští rok další rozšíření kategorií o chemii, a také finanční vstup nových mecenášů pro českou vědu. Zakladatel Karel Janeček představil fond jako alternativu k formám státních grantů a počátku konce papírovaní k základním výzkumům.

- OMK -