Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

30. června 2021

V pondělí 28. června byly uděleny ceny Nečasova centra pro matematické modelování nadějným studentům magisterského studia.

Bc. Jan Hrůza obdržel Cenu profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic.

Bc. Jana Trdlicová obdržela Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky.

Bc. Zuzana Procházková obdržela Cenu profesora Jana Kratochvíla v oblasti fyzikálních a technických oborů.

Ceny Nečasova centra pro matematické modelování byly zřízeny na památku zakladatelů studijního oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na MFF UK. Jsou udělovány magisterským studentům, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu při studiu zmíněných oborů.

NCMM