Ceny děkana za nejlepší práci v akademickém roce 2015/2016

5. ledna 2017
V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK udělil děkan Jan Kratochvíl ve středu 7. 12. ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce, které vznikly na fakultě za poslední rok.

V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK udělil děkan Jan Kratochvíl ve středu 7. 12. ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce, které vznikly na fakultě v minulém roce.

Návrhy na oceněné práce pocházejí přímo od předsedů komisí obhajob závěrečných státních zkoušek. Ty následně hodnotí odborná komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti, a která navrhuje děkanovi práce k ocenění.

Bakalářské práce

Fyzika

Bc. Romana Mikušincová

Informatika

Bc. Jakub Sosnovec

Matematika

Bc. Jakub Kopřiva


Diplomové práce

Fyzika

Mgr. Ján Pulmann

Mgr. Jan Záhlava

Informatika

Mgr. Adam Blažek

Matematika

Mgr. Jan Grebík

Mgr. Tobiáš Hudec

Matematika, kategorie učitelství

Mgr. Yulianna Tolkunová

Všem oceněným gratulujeme!

– OMK –