Ceny děkana za nejlepší práci

7. prosince 2015
V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK udělil děkan Jan Kratochvíl ve středu 2. 12. ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce, které vznikly na MFF UK za poslední rok.

V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK udělil děkan Jan Kratochvíl ve středu 2. 12. ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce, které vznikly na MFF UK za poslední rok.

Návrhy na oceněné práce pocházejí přímo od předsedů komisí obhajob závěrečných státních zkoušek. Ty následně hodnotí odborná komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti, a která navrhuje děkanovi práce k ocenění.

Celkem byly oceněny 4 bakalářské práce a 2 diplomová práce (ve studijním programu Matematika nebyla navržena k ocenění žádná práce).

Cenu za nejlepší BAKALÁŘSKOU práci získali:

v kategorii Fyzika

  • Bc. Michal Karamazov

za práci Impulsní gravitační vlny

v kategorii Informatika

  • Bc. Lukáš Folwarczný

za práci On the Hardness of General Caching

  • Bc. Roman Kápl

za práci Tracing Function Calls in Windows NT Kernel

v kategorii Matematika

  • Bc. Martin Raška

za práci Univerzální metrické prostory


Cenu za nejlepší DIPLOMOVOU práci získali:

v kategorii Fyzika

  • Mgr. Tomáš Kadavý

za práci Greenovy funkce proudů v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky

v kategorii Informatika

  • Mgr. Vojtěch Vorel

za práci Synchronization, Road Coloring and Jumps in Finite Automata

-OMK-