Cena za hledání řádu v matematických strukturách

7. prosince 2020

Doktor Jan Hubička z Katedry aplikované matematiky převzal ocenění od ministra školství za výzkum Ramseyovy teorie.

Ceny MŠMT jsou každoročně udělovány špičkovým vědcům za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Ke čtveřici oceněných letos patří dr. Jan Hubička, který se na Katedře aplikované matematiky věnuje výzkumu strukturální Ramseyovy teorie.

Ramseyova teorie, která spadá do oblasti kombinatoriky, se zabývá hledáním řádu v matematických strukturách. Ukazuje, že v libovolné dostatečně velké struktuře se vyskytují pravidelnosti, které jsou nevyhnutelné. Mezi nejznámější problémy, které tato teorie řeší, patří tzv. Party problem. Z Ramseyovy věty totiž mj. plyne, že sejde-li se šest lidí na večírku, určitě se mezi nimi najdou tři, kteří se navzájem znají, anebo naopak tři, kteří se neznají.

„Ramseyova teorie se zabývá zobecněním takových tvrzení a populárně řečeno ukazuje, že v každém dostatečně velkém objektu najdete část, která má nějaký řád. Tyto věty se pak dají aplikovat nejenom na večírky, ale mají aplikace v mnoha oblastech matematiky a informatiky. Úzce souvisí třeba s logikou, teorií čísel nebo teoretickou informatikou, kde pomáhá řešit problémy s omezujícími podmínkami,“ přibližuje dr. Jan Hubička.

Studium teorie, které dal jméno britský matematik a filozof první poloviny 20. století F. P. Ramsey, má v Česku dlouholetou tradici. První větu tohoto typu dokázali v 70. letech přední čeští matematici prof. Jaroslav Nešetřil a prof. Vojtěch Rödl. Na jejich práce dr. Hubička navazuje. Ve spolupráci s prof. Nešetřilem se mu podařilo najít podmínku, která zobecňuje většinu dřívějších výsledků a dává mnoho nových příkladů dalších ramseyovských objektů.

„Ocenění MŠMT si velmi vážím a rád bych také poděkoval dalším spolupracovníkům, kteří se mnou v této oblasti publikovali: Andresu Arandovi, Martinu Balkovi, Davidu Bradley-Williamsovi, Davidu Chodounskému, Davidu Evansovi, Michaelu Kompatcherovi, Matěji Konečnému, Michealu Pawliukovi, Yibei Li, Lluisovi Venovi. Mám radost, že se daří hledat nové souvislosti a teorii dále rozvíjet,“ říká dr. Hubička, který se vedle základního výzkumu věnuje také softwarovému vývoji ve společnosti SUSE.

OPMK, foto MŠMT