Cena Vladimíra Lista pro doc. Obdržálka

7. listopadu 2018

Česká agentura pro standardizaci ocenila doc. Jana Obdržálka z Ústavu teoretické fyziky za přínos k rozvoji technické normalizace.

Cena Vladimíra Lista byla doc. Janu Obdržálkovi udělena v rámci oslav Světového dne technické normalizace v úterý 16. října. Česká agentura pro standardizaci jej ocenila za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrotechniky a za přínos k celosvětovému sjednocení a zjednodušení v oblasti veličin a jednotek.

Doc. Obdržálek se věnuje především terminologickým normám v oblasti elektrotechniky a normám zasahujícím do teorie obvodů. Působí v několika technických normalizačních komisích. Zastupuje ČR na zasedáních IEC/TC1. Podílí se na tvorbě norem v oboru veličin a jednotek v rámci souboru norem ISO/IEC 80000 a Mezinárodního elektrotechnického slovníku. Byl předsedou IEC/TC 25 Quantities and Units. Je členem pracovních skupin v této oblasti i jedním z autorů koncepce jednotné soustavy fyzikálních jednotek.

U příležitosti 17. oslav dne technické normalizace byla v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT udělena také čtyři čestná uznání a současně byli oznámeni vítězové soutěže o nejlepší studentskou práci.

- OPMK -