Cena Siemens také pro Matfyz

10. února 2014
Třetí místo v kategorii Cena za nejlepší diplomovou práci získala Mgr. Šárka Gregorová z MFF UK. Tradiční soutěž nejtalentovanějších mladých vědců proběhla letos už po šestnácté.

Třetí místo v kategorii Cena za nejlepší diplomovou práci získala Mgr. Šárka Gregorová z MFF UK. Tradiční soutěž nejtalentovanějších mladých vědců proběhla letos už po šestnácté.

Předsedou poroty v kategorii Cena za nejlepší diplomovou práci byl doc. Vojtěch Petráček z ČVUT v Praze, přičemž první dvě místa v kategorii obsadili zástupci VŠCHT v Praze. Oceněná diplomová práce Mgr. Šárky Gregorové nese název Ramanova mikrospektroskopie a mapování jednotlivých buněk. Jejím vedoucím byl doc. Peter Mojzeš z Fyzikálního ústavu UK.

Slavnostní předání cen ve všech kategoriích letošního 16. ročníku proběhlo v Betlémské kapli v Praze. Soutěž pořádá společnost Siemens ve spolupráci s významnými českými univerzitami, vysokými školami a Akademií věd ČR. Záštitu nad ní převzal ministr školství. Vítězové ve všech kategoriích převzali ceny v celkové hodnotě 1,2 milionu korun.

Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award přitom tradičně oceňuje kromě vynikajících diplomových a disertačních prací také významné výsledky základního výzkumu, vývoje a inovací nebo pedagogické činnosti.

Kompletní přehled oceněných v letošním ročníku najdete na stránce soutěže. Oceněné Mgr. Šárce Gregorové gratulujeme!

- OMK -