Bolzanova cena pro absolventku Matfyzu

16. června 2020

Markéta Bocková, absolventka doktorského studia na MFF UK, získala prestižní ocenění Univerzity Karlovy za disertační práci věnovanou biosenzorům.

Bolzanova cena je každoročně udělována studentům Univerzity Karlovy za jejich mimořádné vědecké úspěchy. Letos patří do trojice laureátů Markéta Bocková, absolventka doktorského programu biofyzika a chemická fyzika na MFF UK.

Ocenění získala za disertační práci, ve které se věnovala výzkumu biosenzorů s povrchovými plazmony (SPR biosenzory). Ty představují jednu z nejrozvinutějších optických metod pro přímé pozorování interakcí biomolekul v reálném čase.

„Biosenzory s povrchovými plazmony umožňují studium rovnovážných i kinetických aspektů interakcí široké škály biomolekul, od toxinů a nukleových kyselin po proteiny a lipidy. Proto jsou cennými pomocníky v molekulární biologii, medicinální diagnostice nebo při vývoji léčiv,“ upřesňuje čerstvá laureátka.

Dr. Bocková se v práci, kterou vedl profesor Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, zabývala výzkumem SPR biosenzorů pro medicinální diagnostiku budoucnosti. Věnovala se především vývoji a přípravě funkčních biomolekulárních souborů a metodám pro studium biomolekulárních interakcí. S jejich pomocí studovala vybrané molekulární systémy a interakce, které mají vztah k závažným onemocněním, jako je například myelodysplastický syndrom – onemocnění krvetvorby.

„Ocenění si moc vážím, ale je to úspěch i pro celý náš tým, protože všechny výsledky a publikace, které jsou součástí mé disertace, jsou prací celého týmu,“ uvedla dr. Bocková po slavnostním ceremoniálu udílení cen, které se uskutečnilo v pondělí 8. června ve Vlasteneckém sále Karolina. Cenu vnímá také jako potvrzení toho, že výzkum, kterému se věnuje, je kvalitní a zajímavý nejen pro ni samotnou, ale i pro kolegy z jiných oborů.

Výzkumu biosenzorů s povrchovými plazmony se dr. Bocková věnuje již od magisterského studia, které absolvovala na Přírodovědecké fakultě UK. Téma ji zaujalo především kvůli tomu, že v sobě propojuje základní výzkum s medicínskými aplikacemi. „Přála bych si, aby se mé výsledky jednou dostaly do praxe,“ odpovídá na otázku, čeho by chtěla ve vědě dosáhnout.

Ve výzkumu teď pokračuje jako postdoktorandka na Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. „S kolegy pracujeme na nové generaci SPR biosenzorů, které umožní studium molekulárních interakcí v komplexních roztocích,“ dodává úspěšná absolventka.

OPMK