Alikvoty adoptovaných strun

24. října 2013
Prostory historického refektáře MFF UK se poprvé rozezněly tóny adoptovaných strun. Inaugurační klavírní recitál projektu Adoptujte své Hertze přednesl prof. Ivan Klánský.

Prostory historického refektáře MFF UK se poprvé rozezněly tóny adoptovaných strun. Inaugurační klavírní recitál projektu Adoptujte své Hertze přednesl prof. Ivan Klánský.

Výrazný červený puntík si u úterý 22. října 2013 udělalo v diáři mnoho zaměstnanců a přátel MFF UK. Byli to všichni ti, kteří přispěli významnější částkou a mezi prvními do sbírky Adoptujte své Hertze. Slavnostní recitál zároveň předznamenal koncerty pro všechny další adoptivní rodiče klavírního křídla.

Inaugurační koncert zahájil děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl, který poděkoval všem dárcům a připomněl genezi celého projektu. Neopomněl fakt, že sbírka byla vlastně logickým vyústěním dlouhodobé proměny budovy MFF UK na Malostranském náměstí včetně rekonstrukce barokního refektáře do jeho historické podoby. „Můj dík proto patří také předchozímu rektoru Univerzity Karlovy prof. Ivanu Wilhelmovi, současnému vedení univerzity i Ministerstvu školství ČR,“ zmínil prof. Kratochvíl.

Nikdy jsem nevnímal výraznou mez mezi vědou a uměním. Jsem rád, že tento krásný nástroj vytváří další prostor pro setkávání milovníků hudby právě na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, uvedl v krátkém úvodním proslovu prof. Ivan Klánský. Jeho domovská HAMU v čele s děkanem prof. Vlastimilem Marešem pomohla při výběru vhodného klavírního křídla odbornými posudky.

V programu zazněla díla Ludwiga van Beethovena, Leoše Janáčka a po přestávce Fryderyka Chopina, kterého prof. Klánský obdivuje od mládí. Jeho skutečně brilantní interpretace také sklidila závěrečné ovace ve stoje.

„Ještě jednou bych rád poděkoval všem dárcům,“ zdůraznil prof. Kratochvíl. „Nejraději bychom pozvali všechny, ale to nebylo z kapacitních důvodů možné. Pozvánka na další koncerty však postupně přijde všem, kteří přispěli. Věřím, že se dočkají ve stejném prostoru, i když v jiném čase, podobně okouzlujícího zážitku,“ dodal.

Červený puntík se tak časem objeví v diářích všech dárců. A věříme, že později mnoha dalších lidí, které zaujmou chystané hudební projekty MFF UK.

Všem děkujeme ještě jednou za podporu!

- OMK -