Přednášky od 10:00 do 16:00

Popularizační přednášky je možné navštívit jak s předchozí registrací, tak bez ní. Při sestavování osobního programu podle zájmu nezapomeňte, že se vybraná témata v rámci hodin opakují.


Posluchárna S3 (Fyzika)

10:00 – 10:40 Fyzikální (ne)smysly RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
11:00 – 11:40 Fyzikální (ne)smysly RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
12:00 – 12:40 Co prozradí atomová jádra
aneb Magnetická rezonance
Mgr. Václav Římal, Ph.D.
13:00 – 13:40 Co prozradí atomová jádra
aneb Magnetická rezonance
Mgr. Václav Římal, Ph.D.
14:00 – 14:40 Změna klimatu na Matfyzu Mgr. Michal Žák, Ph.D.
15:00 – 15:40 Změna klimatu na Matfyzu Mgr. Michal Žák, Ph.D.


Posluchárna S4 (Fyzika)

10:00 – 10:40 Nanomateriály pro vodíkovou energetiku RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
11:00 – 11:40 Nanomateriály pro vodíkovou energetiku RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
12:00 – 12:40 150 let periodické tabulky doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
13:00 – 13:40 150 let periodické tabulky doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
14:00 – 14:40 Panoptikum myšlenkových experimentů, kterým rozumí jen matfyzák prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.
15:00 – 15:40 Panoptikum myšlenkových experimentů, kterým rozumí jen matfyzák prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.


Posluchárna S5 (Informatika)

10:00 – 10:20 Co je to diskrétní matematika doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
10:20 – 10:40 Kolik paměti potřebujeme na vyhodnocení výrazu prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
10:40 – 11:00 Lokalizace vysílačů softwarově definovaným rádiem Mgr. Jan Hrach
Spojeno s předáním Ceny RSJ pro nejlepší softwarově zaměřené diplomové práce na informatické sekci MFF UK.
11:00 – 11:20 Měření velikosti pomocí rentgenu Mgr. Tomáš Iser
Spojeno s předáním Ceny RSJ pro nejlepší softwarově zaměřené diplomové práce na informatické sekci MFF UK.
11:20 – 11:40 Chyby v software: Jak na ně? RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
11:40 – 12:00 Výuka 2.0: Zapojení automatizace do výuky programování RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
12:00 – 12:20 Jak koordinovat pohyb skupiny robotů prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
12:20 – 12:40 Umělá inteligence překonává překladatele a míří i  na tlumočníky doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
12:40 – 13:00 Game Playing in Artificial Intelligence (anglicky) Adam Thomas Dingle, M.Sc.
13:00 – 13:20 Jak se řeší programátorské úlohy Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
13:20 – 13:40 Co je to diskrétní matematika doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
13:40 – 14:00 Kolik paměti potřebujeme na vyhodnocení výrazu prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
14:00 – 14:20 Chyby v software: Jak na ně? RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
14:20 – 14:40 Výuka 2.0: Zapojení automatizace do výuky programování RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
14:40 – 15:00 Jak koordinovat pohyb skupiny robotů prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
15:00 – 15:20 Umělá inteligence překonává překladatele a míří i  na tlumočníky doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
15:20 – 15:40 Game Playing in Artificial Intelligence (anglicky) Adam Thomas Dingle, M.Sc.
15:40 – 16:00 Jak se řeší programátorské úlohy Mgr. Martin Mareš, Ph.D.


Posluchárna S9 (Matematika)

10:00 – 10:20 Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
10:20 – 10:40 Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
10:40 – 11:00 Ke geometrickým útvarům pomocí skládanky a  kolotoče RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
11:00 – 11:20 Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
11:20 – 11:40 Ke geometrickým útvarům pomocí skládanky a  kolotoče RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
11:40 – 12:00 Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
12:00 – 12:20 Jak si "ušít" svou geometrii Mgr. Zdeněk Halas, DiS, Ph.D.
12:20 – 12:40 Kapitán Statistika a jeho neuvěřitelná dobrodružství RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
12:40 – 13:00 Matematický model brexitu (a jeho řešení) doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
13:00 – 13:20 Kapitán Statistika a jeho neuvěřitelná dobrodružství RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
13:20 – 13:40 Matematický model brexitu (a jeho řešení) doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
13:40 – 14:00 Jak si "ušít" svou geometrii Mgr. Zdeněk Halas, DiS, Ph.D.
14:00 – 14:20 Matematické modelování jako způsob poznání reálného světa RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
14:20 – 14:40 Matematika ve službách kryptografie doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
14:40 – 15:00 Matematika (nejen) v bankách a pojišťovnách doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
15:00 – 15:20 Matematika ve službách kryptografie doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
15:20 – 15:40 Matematika (nejen) v bankách a pojišťovnách doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
15:40 – 16:00 Matematické modelování jako způsob poznání reálného světa RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208