Telefonická spojení pro hlášení technických poruch

objekt kontakt NON-STOP SLUŽBA
TROJA
V Holešovičkách 2
Praha 8
vrátnice EPS: 95155 2112
284 685 673 (24 hodin)
Miroslav Doležal, Daniela Zavadilová
pohotovostní služba – elektro
Pavel Thér,
Karel Vlach,
Jan Andreas,
Vlastimil Havlíček,
Martin Untermüller
603 797 061
velín Troja
95155 2121
736 704 626
KARLOV
Ke Karlovu 3 a 5
Praha 2
vrátnice KK3: 95155 1400
vrátnice KK5: 95155 1211
224 923 451 (24 hodin)
Pavel Michálek, Radka Vrbová
KARLÍN
Sokolovská 83
Praha 8
vrátnice: 95155 3301 (24 hodin)
Marta Olšinová
MALÁ STRANA
Malostranské nám.~25
Praha 1
velín: 95155 4204 (24 hodin)
recepce: 95155 4211
Marie Zimová