Výsledek výběrového řízení na obsazení akademických pozic
s termínem podání přihlášek 21. listopadu 2018:

MATEMATICKÁ SEKCE


 • docent/ka na Katedře matematické analýzy v oboru matematická analýza se zaměřením na evoluční diferenciální rovnice a teorii dynamických systémů

  kód pracovního místa: 201811-AP3-KMA

  doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.


 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře matematické analýzy

  kód pracovního místa: 201811-AP2-KMA

  RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.


 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře numerické matematiky v oboru výpočtová matematika se zaměřením na numerickou analýzu

  kód pracovního místa: 201811-AP2-KNM

  Scott Congreve, Ph.D.


 • odborný asis tent/odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky v oboru teorie pravděpodobnosti se zaměřením na náhodné procesy nebo stochastickou analýzu

  kód pracovního místa: 201811-AP2-KPMS

  RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.


Praha dne 21. prosince 2018

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK