V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního místa lektora s termínem podání přihlášek 24. února 2023


Lektor/ka českého jazyka pro cizince ve mzdové třídě L2 (na částečný nebo celý pracovní úvazek).

Kód pracovního místa: 202302-L2-KJP

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské humanitní nebo pedagogické vzdělání v oboru česká filologie.

Doklady požadované k přihlášce: motivační dopis, doklady o vzdělání, strukturovaný životopis, popis dosavadní praxe.

Nástup: 1. 9. 2023 nebo dle dohody


Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Termín pro podávání přihlášek: 24. února 2023.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Zveřejněno 15. 12. 2022