Inzerát již neplatí.

Výběrové řízení na místo administrativního pracovníka na Ústavu teoretické fyziky MFF UK

[pozice 4120 sekretář/ka nebo 33431 administrativní asistent/ka]

 1. pracoviště: 116-ÚTF, Ústav teoretické fyziky
 2. kvalifikační a jiné předpoklady:

  Náplní pracovníka bude plná šíře administrativních činností spojená s chodem ústavu a to včetně správy obsahu informačních systémů týkajících se ÚTF. Bude se jednat zejména o kontrolu a tvorbu obsahu IS, vedení základní účetní agendy či administrace a evidence.

  Součástí pracovní náplně bude udržování webovských stránek ústavu; uživatelská správa databází ÚTF (databáze publikací, předmětů, zaměstnanců, studentů, …) a informací ve fakultních IS, administrace docházky, pracovních cest, agendy zakázek a nákupů.

  Požaduje se schopnost samostatné práce v oblasti informačních a komunikačních technologií, znalost základních kancelářských softwarů a schopnost učit se práci s novými IS. Výhodou by byla elementární obeznámenost s editací webovských stránek.

  Předpokládá se schopnost komunikace v českém a anglickém jazyce.

  Pozice může být obsazena jak na plný, tak zkrácený úvazek. Nástupní plat na úrovni průměrného platu v ČR s předpokladem dalšího růstu, zejména s přihlédnutím ke zkušenostem a schopnostem uchazeče.

 3. datum, od kterého má být místo obsazeno:

  Podle dohody mezi 1. 4. a 1. 10. 2023.

 4. výčet dokladů požadovaných od uchazeče:
  1. strukturovaný životopis,
  2. doklady o vzdělání,
  3. popis dosavadní praxe.
Poslední úprava stránky: 22. 3. 2023, 13:51.