Regulations

U vnitřních předpisů, které byly od svého vydání novelizovány, jsou k dispozici tzv. úplná znění usnadňující jejich praktickou aplikaci. Kromě toho jsou zde dostupná i původní znění a schválené změny. V případě pochybností jsou rozhodující originály uložené na děkanátu fakulty.

© 2013–2018 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics. Design noBrother.
Content responsibility: Academic Senate.