Matematický ústav UK

Ředitel ústavu: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
Zástupce ředitele: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Tajemník: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Sekretářka: Bc. Martina Kašparová

Oddělení ústavu:

Vedoucí Oddělení analýzy a geometrie: doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.
Vedoucí Oddělení matematického modelování: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

Základní informace

Matematický ústav Karlovy Univerzity (MÚ UK) byl založen v roce 1956 Eduardem Čechem, významným českým matematikem. Oproti počátkům existence jsou současné výzkumné a pedagogické aktivity matematického ústavu v rovnováze. V současné době v ústavu pracují dvě akademická oddělení: Oddělení analýzy a geometrieOddělení matematického modelování. Jednotlivé skupiny pořádají tradiční semináře a organizují pravidelně mezinárodní konference jako zimní školu Geometry and Physics, Mathematical Aspects of Fluid Flows nebo Mathematical Modelling, Numerical Analysis and Scientific Computing.

Speciální podskupina v ústavu se stará o provoz počítačové sítě v celé Matematické sekci (budova Karlín) a o provoz počítačových laboratoří (60 počítačů).

V MÚ UK je redigován prestižní matematický časopis Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (CMUC), založený E. Čechem v roce 1960 a mající významné postavení mezi odbornými matematickými časopisy.

Garanti studijních programů

Matematické modelování (bakalářský): prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský): doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Matematické a počítačové modelování ve fyzice (navazující magisterský): doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF MFF UK)
Matematické modelování ve fyzice a technice (navazující magisterský): prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (navazující magisterský): doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
P4F11 Matematické a počítačové modelování (doktorský): prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
P4M2 Geometrie, topologie, a globální analýza (doktorský): prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.

Další informace