Doktorské studium

Matematický ústav UK garantuje dva doktorské studijní programy. Oba programy jsou na pomezí matematiky a fyziky.