Open Day 2020

S ohledem na aktuální situaci a v souladu s příkazem děkana proběhl letošní Den otevřených dveří MFF UK pouze jako online přenos. Náhradu za osobní návštěvy na pracovištích fakulty připravujeme na začátek roku 2021.

Program:


 • Úvodní slovo děkana
  • doc. Mirko Rokyta
 • Informace o studiu
  • doc. Vladislav Kuboň (proděkan pro koncepci studia)
 • Otázky a odpovědi
  • doc. Vladislav Kuboň (proděkan pro koncepci studia)
  • doc. Michal Kulich (proděkan pro studijní záležitosti)
  • doc. Petr Kaplický (matematika)
  • doc. Helena Valentová (fyzika)
  • doc. Ondřej Čepek (informatika)
  • doc. Jarmila Robová (učitelství)
 

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic
VAT ID: CZ00216208

HR Award at Charles University

4EU+ Alliance