Lidé

Katedra matematické analýzy

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
Telefon 951 55 3250
Místnost K 280 (3033)

Daniela Dobešová,
Sekretářka
Telefon
Místnost K 279 (3032)
Jan Andreas Scherz, M.Sc., Ph.D.

Jan Andreas Scherz
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost

Anna Balci, Ph.D.

Anna Balci
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3367
Místnost K 225 (3040)
calculus of variations, regularity theory and numerical analysis for nonlinear models

doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.

Tomáš Bárta
Docent | KMA
Telefon 951 55 3267
Místnost K 226 (4010)
Evoluční a integrodiferenciální rovnice, obyčejné diferenciální rovnice, asymptotické chování

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

Barbora Benešová
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3367
Místnost K 225 (3040)
Variační počet a slabá zdola polospojitost; Parciální diferenciální rovnice - existence slabého řešeni; Aplikace v mechanice kontinua - modely pevných látek a jejicj matematická analýza

Tania Biswas, M.Sc., Ph.D.

Tania Biswas
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost

RNDr. Daniel Cameron Campbell, Ph.D.

Daniel Cameron Campbell
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3214
Místnost K286 (3039)

doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D.

Marek Cúth
Docent | KMA
Telefon 951 55 3366
Místnost K 479 (5026)
Funkcionální analýza: neseparabilní Banachovy prostory (a související témata z topologie a teorie množin) studium nelineární struktury Banachových prostorů (především pak studium tzv. ,,Lipschitzovsky-volných`` Banachových prostorů)

Daniela Dobešová,

Daniela Dobešová
THP | KMA
Telefon 222 323 390
Místnost K 279 (3032)

Marc Fehling, Ph.D.

Marc Fehling
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost

prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

Stanislav Hencl
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3255
Místnost K 255 (3026)
Geometricka teorie funkcí, zobrazení s konečnou distorzí, vlastnosti Jakobiánu, reálné funkce více proměnných, slabá diferencovatelnost, aproximace, Variační počet , prostory funkcí

doc. RNDr. Petr Holický, CSc.

Petr Holický
Docent | KMA
Telefon 951 55 3260
Místnost K 210 (4007)
Deskriptivní teorie množin - borelovské, analytické, suslinovské, ... množiny, zobrazení, prostory, deskriptivní vlastnosti konkrétních množin v analýze. Topologické vlastnosti Banachových prostorů. některé partie z teorie reálných funkcí, teorie míry, funkcionální analýzy, topologie, ...

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

Miroslav Hušek
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3262
Místnost K 285 (3025)
Obecná topologie (i uniformní prostory, topologické grupy)

doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.

Michal Johanis
Docent | KMA
Telefon 951 55 3402
Místnost K 228 (3258)
Funkcionální analýza, Banachovy prostory, geometrie a struktura, izomorfní teorie, renormace - hladkost a konvexita, analýza v Banachových prostorech.

prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Ondřej Kalenda
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3252
Místnost K 254 (3025)
Banachovy prostory - geometrická a topologická struktura, kvantitativní verze jejich vlastností, míry slabé nekompaktnosti. Operátorové algebry a Jordanovy struktury, zejména z pohledu teorie Banachových prostorů. Třídy neseparabilních Banachových prostorů a související třídy kompaktních prostorů. Deskriptivní topologie a kompaktní konvexní množiny.

doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.

Petr Kaplický
Docent | KMA
Telefon 951 55 3263
Místnost K 224 (4008)
Parciální diferenciální rovnice. Systémy popisující jevy daleko od > rovnovážných stavů.

Kim Kristian Myyryläinen, M.Sc., Ph.D.

Kim Kristian Myyryläinen
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost

Joonas Kristian Niinikoski, Ph.D.

Joonas Kristian Niinikoski
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost ZIRKON

RNDr. Kristýna Kuncová, Ph.D.

Kristýna Kuncová
Lektor | KMA
Telefon 951 55 3266
Místnost K 287 (3040)
Teorie integrálu, Kurzweilův integrál a jeho zobecnění

Stefanos Lappas, Ph.D.

Stefanos Lappas
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost ZIRKON

Dr. rer. nat. Malte Laurens Kampschulte,

Malte Laurens Kampschulte
Vědecký pracovník | KMA
Telefon 951 55 3270
Místnost K 232 (3215)
Variační počet, geometrická teorie míry, mechanika kontinua, parciální diferenciální rovnice, nelineární analýza

Oleksandr Minakov, Ph.D.

Oleksandr Minakov
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3267
Místnost K 226 (4010)
Integrovatelné parciální diferenciální rovnice: dlouhodobá asymptotická analýza problémů počáteční hodnoty s krokovými počátečními daty (Kortewegova - de Vriesova rovnice, Camassa - Holmova rovnice, nelineární Schrödingerova rovnice atd.). Přímé a inverzní rozptylové transformace pro neklesající a zvyšující se potenciály. Riemann-Hilbertovy problémy a asymptotické metody pro oscilační Riemann-Hilbertovy problémy. Další zájmy: ortogonální polynomy, Painlevé rovnice, náhodné matice.

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.

Luboš Pick
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3264
Místnost K 256 (3027)
Prostory funkcí, symetrisace, prostory s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, Orliczovy prostory, Lorentzovy prostory, vnoření, kompaktní vnoření, optimalita, logaritmické Sobolevovy nerovnosti na prostorech s pravděpodobnostní mírou, analýza nekonečně mnoha proměnných v pravděpodobnostním prostoru, věty o stopách, regularita řešení diferenciálních rovnic, optimální partnerské páry prostorů funkcí, teorie interpolací, teorie aproximací, omezenost a  kompaktnost operátorů, míra nekompaktnosti, supremální oparátory, integrální operátory, diskretisace, váhové nerovnosti, elementární témata z analýzy, základní nerovnosti a odhady, rekreační matematika, historie matematiky, popularisace matematiky, překlady knih.

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

Dalibor Pražák
Docent | KMA
Telefon 951 55 3250
Místnost K 280 (3033)
Parciální diferenciální rovnice (existence a regularita řešení, chování pro velké časy, odhady dimenze atraktorů). Další zájmy: dynamické systémy, teorie her, nestandardní analýza.

doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.

Pavel Pyrih
Docent | KMA
Telefon 951 55 3268
Místnost K 227 (4011)
Teorie kontinuí, konstrukce prostorů s danými vlastnostmi, lokální vlastnosti kontinuí, homogenita kontinuí.

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Mirko Rokyta
Docent | KMA
Telefon 951 55 3269
Místnost K 229 (3014)
PDR, zejména hyperbolické systémy zákonů zachování; numerická analýza, zejména metoda konečných objemů, popularizace matematiky

doc. Sebastian Schwarzacher, Dr.

Sebastian Schwarzacher
Vědecký pracovník | KMA
Telefon 951 55 3402
Místnost K 231 (3013)
Nelineární parciální diferenciální rovnice (existence, jednoznačnost, regularita, numerická analýza). Dynamika tekutin (struktura, interakce, ne-Newtonovaká tekutina). Variační počet (nestandardní růst, elastická tělesa). Numerické výpočty pro PDR (časová schémata, řád konvergence, Galerkinovy metody). Analýza evolučních nelineárních PDR (proměnné oblasti, vnitřní geometrie, systémy s proměnlivým kontaktem).

RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.

Lenka Slavíková
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3368
Místnost K 480 (5027)
Banachovy prostory funkcí, prostory Sobolevova typu, lineární a multilineární multiplikátory, singulární integrální operátory, maximální funkce, váhové nerovnosti

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

Jiří Spurný
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3261
Místnost K 224 (4008)
Integrální reprezentace konvexních množin; Choquetova teorie; Banachovy prostory a algebry; operátorové prostory a jejich geometrické a  topologické vlastnosti

doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.

Benjamin Vejnar
Docent | KMA
Telefon 951 55 3366
Místnost K 479 (5026)
Obecná topologie, teorie kontinuí, polské prostory, borelovské redukce, topologické dynamické systémy

RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.

Václav Vlasák
Lektor | KMA
Telefon 951 55 3258
Místnost K 228 (3012)
Klasická deskriptivní teorie množin. Reálná a harmonická analýza

doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.

Miloš Zahradník
Docent | KMA
Telefon 951 55 3368
Místnost K 210 (4007)
Matematická statistická fyzika. Kombinace analytických, pravděpodobnostních ale i kombinatorických metod při studiu rovnovážných stavů (matematicky: "Gibbsovských měr") velkých systémů o mnoha interagujících komponentách. Možná témata bakalářských prací s dalšími partiemi matematiky ležícími na pomezí analýzy, algebry, diskrétní matematiky a s aplikacemi, zvláště ve fyzice. Na úrovni koníčka: meteorologie a matematické aspekty jejích dat.

doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

Miroslav Zelený
Docent | KMA
Telefon 951 55 3403
Místnost K 208 (4005)
Deskriptivní teorie množin. Reálná a harmonická analýza.