Doktorské studium

Oborová rada P4M3 (matematická analýza)

předseda: prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.

místopředseda: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na uvedené funkcionáře.
Agenda týkající se studentů se zaměřením na reálnou, komplexní a funkcionální analýzu spadá do kompetence prof. Picka.
Agenda týkající se studentů se zaměřením na diferenciální rovnice a teorii potenciálu je v kompetenci doc. Pražáka.
 
Aktuální složení oborové rady P4M3 najdete zde.
Další informace k doktorskému studiu na MFF UK viz stránky fakulty zde.
 

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška se zpravidla skládá v průběhu druhého roku studia.

O úmyslu skládat SDZk je třeba informovat OR zhruba s půlročním předstihem (nutno upřesnit témata zkoušky a sestavit zkušební komisi).

Pravidla konání zkoušky jsou zde.

Témata pro zaměření na diferenciální rovnice najdete zde (anglicky) a pro zaměření teorie funkcí a funkcionální analýza zde (anglicky).

Témata je možné volit z obou souborů.

Obhajoba dizertace

Připomínáme, že dle VŠ zákona ,,dizertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky, nebo výsledky přijaté k uveřejnění".
 
Podrobnosti k průběhu obhajoby a formální úpravě dizertace najdete na příslušných stránkách fakulty, viz odkaz výše.