Lidé

Katedra didaktiky matematiky

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Zástupce vedoucího katedry
Telefon 951 55 3355
Místnost K 456 (5043)

Mgr. Alena Blažková,
Sekretářka
Telefon 951 55 3226
Místnost K 424 (5011)
Mgr. Alena Blažková,

Alena Blažková
THP | KDM
Telefon 951 55 3226
Místnost K 424 (5011)

Mgr. Vahid Borji, Ph.D.

Vahid Borji
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3222
Místnost K 452 (5045)
Didaktika matematiky - porozumění pojmům ve výuce matematiky (na základě teorie APOS), využití technologií ve výuce matematiky (GeoGebra, Maple atd.), příprava budoucích učitelů matematiky.

RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.

Jana Hromadová
Lektor | KDM
Telefon 951 55 3222
Místnost K 452 (5045)
Deskriptivní geometrie, analytická a syntetická geometrie, didaktika geometrie.

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.

Vlasta Moravcová
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3235
Místnost K 427 (5012)
Didaktika matematiky, zejména geometrie; dějiny a didaktika deskriptivní geometrie; syntetická geometrie.

RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D.

Martin Rmoutil
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3225
Místnost K 452 (5045)
Reálná a funkcionální analýza, zejména různé problémy na pomezí těchto dvou disciplín, například diferencovatelnost (lipschitzovských) funkcí, množiny výjimečných bodů atd.

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Jarmila Robová
Docent | KDM
Telefon 951 55 3355
Místnost K 456 (5043)
Didaktika matematiky - didaktika geometrie, užití technologií ve výuce, profesní vidění učitelů

doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.

Antonín Slavík
Docent | KDM
Telefon 951 55 3395
Místnost K 451
Matematická analýza (zejména diferenciální rovnice a teorie integrálu), historie matematiky, kombinatorika, rekreační matematika, programování ve Wolfram Mathematica.

RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.

Jakub Staněk
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3215
Místnost K 428 (5013)
Pravděpodobnost, stochastická geometrie, prostorová statistika.

RNDr. Petra Surynková, Ph.D.

Petra Surynková
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3235
Místnost K 427 (5012)

Oficiální seznam pracovníků na webu fakulty