Aktuality

Katedra didaktiky matematiky je na MFF UK garantujícím pracovištěm studia učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy a studia učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy. Zajišťuje výuku matematiky, deskriptivní geometrie a didaktických předmětů. Katedra dále pořádá odborné a vzdělávací akce pro studenty, i učitele, aktivně pedagogicky působí v celoživotním vzdělávání a na univerzitě třetího věku.

V nejbližší době pořádáme nebo se podílíme na organizaci následujících akcí:

V minulosti jsme pořádali: