P4M8 – Obecné otázky matematiky a informatiky

Doktorské studium na MFF UK

Doktorské studium v programu P4M8 – Obecné otázky matematiky a informatiky

Doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Semináře a konference vhodné pro doktorandy