Pedagogické praxe z matematiky a deskriptivní geometrie

Aktuální informace

Dokumenty

Základní informace o pedagogických praxích z matematiky a deskriptivní geometrie

Jak postupovat

Časté dotazy

Odkazy

 

Kontakt

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 – Karlín

Mgr. Alena Blažková (sekretářka KDM)
Tel.: 221 913 226
blazkova@karlin.mff.cuni.cz

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (garantka pedagogických praxí z matematiky a deskriptivní geometrie)
morava@karlin.mff.cuni.cz