Pedagogické praxe

Aktuální informace o praxích

Bezpečnost práce

Rozmístění posluchačů na školy

Základní informace o pedagogických praxích

Pedagogické praxe posluchačů Učitelství matematiky pro střední školy a pro 2. stupeň základní školy probíhají takto:

Jak postupovat

Kontakt

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 – Karlín

Mgr. Alena Blažková
Tel.: 221 913 226
blazkova@karlin.mff.cuni.cz