14. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

14. Česko-Slovenská studentská vědecká konference (ČSSVK2024) ve fyzice je určena pro bakalářské a magisterské studenty fyziky. Jejich příspěvky budou posouzeny odbornou porotou a nejlepší práce odměněny. Konference se bude konat ve dnech 2.–3. 5. 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Organizační podrobnosti.

Přehled technického vybavení učeben včetně návodů k obsluze

1. 10. 2020 Postup při získání souhlasu studentů k zveřejnění nahrávky výuky, při které dochází k interakci mezi studenty a vyučujícími

1. 10. 2020 Návod k práci se studentským úložištěm. Starší verze prohlížečů (např. IE8) nezvládají číst soubory. V případě problémů si proto instalujte nejnovější verzi prohlížeče.

Vnitřní záležitosti

Zápisy z kolegia fyzikální sekce

Cooperatio "Sci-Physics"


Aktuality

Pracoviště

AUUK

Astronomický ústav UK

FUUK

Fyzikální ústav UK

KVOF

Kabinet výuky obecné fyziky

KDF

Katedra didaktiky fyziky

KFPP

Katedra fyziky povrchů a plazmatu

KFM

Katedra fyziky materiálů

KFNT

Katedra fyziky nízkých teplot

KFKL

Katedra fyziky kondenzovaných látek

KMF

Katedra makromolekulární fyziky

KG

Katedra geofyziky

KCHFO

Katedra chemické fyziky a optiky

UCJF

Ústav částicové a jaderné fyziky

KFA

Katedra fyziky atmosféry

UTF

Ústav teoretické fyziky

Servisní pracoviště

PST

Počítačová síť Troja

 

Velkoplošná tiskárna Fyzikální sekce MFF UK

KK(2)

Výpočetní klastr fyzikální sekce

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální sekce
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208