Informace k distančnímu vzdělávání

25. 9. 2020 Prohlášení proděkana

26. 9. 2020 Přehled technického vybavení učeben pro online výuku


Aktuality

Pracoviště

AUUK

Astronomický ústav UK

FUUK

Fyzikální ústav UK

KVOF

Kabinet výuky obecné fyziky

KDF

Katedra didaktiky fyziky

KFPP

Katedra fyziky povrchů a plazmatu

KFM

Katedra fyziky materiálů

KFNT

Katedra fyziky nízkých teplot

KFKL

Katedra fyziky kondenzovaných látek

KMF

Katedra makromolekulární fyziky

KG

Katedra geofyziky

KCHFO

Katedra chemické fyziky a optiky

UCJF

Ústav částicové a jaderné fyziky

KFA

Katedra fyziky atmosféry

UTF

Ústav teoretické fyziky

Servisní pracoviště

PST

Počítačová síť Troja

 

Velkoplošná tiskárna Fyzikální sekce MFF UK

KK(2)

Výpočetní klastr fyzikální sekce