Přehled technického vybavení učeben pro online výuku včetně návodů k obsluze vybavení poslucháren. Přehled je průběžně upravován. Stránka je výstavbě (chybí některé návody) 5. 12. 2021

1. 10. 2020 Postup při získání souhlasu studentů k zveřejnění nahrávky výuky, při které dochází k interakci mezi studenty a vyučujícími

1. 10. 2020 Návod k práci se studentským úložištěm. Starší verze prohlížečů (např. IE8) nezvládají číst soubory. V případě problémů si proto instalujte nejnovější verzi prohlížeče.

27. 9. 2021 Prohlášení proděkana

Vnitřní záležitosti

Zápisy z kolegia fyzikální sekce


Aktuality

Pracoviště

AUUK

Astronomický ústav UK

FUUK

Fyzikální ústav UK

KVOF

Kabinet výuky obecné fyziky

KDF

Katedra didaktiky fyziky

KFPP

Katedra fyziky povrchů a plazmatu

KFM

Katedra fyziky materiálů

KFNT

Katedra fyziky nízkých teplot

KFKL

Katedra fyziky kondenzovaných látek

KMF

Katedra makromolekulární fyziky

KG

Katedra geofyziky

KCHFO

Katedra chemické fyziky a optiky

UCJF

Ústav částicové a jaderné fyziky

KFA

Katedra fyziky atmosféry

UTF

Ústav teoretické fyziky

Servisní pracoviště

PST

Počítačová síť Troja

 

Velkoplošná tiskárna Fyzikální sekce MFF UK

KK(2)

Výpočetní klastr fyzikální sekce