Studium

Numerická a výpočtová matematika se zabývá řešením matematických problémů pomocí počítače. S jejím použitím se lze setkat v technice, přírodních vědách, informačních technologiích, ekonomice nebo medicíně.

Při studiu získá student znalosti v následujících oblastech:

  • maticové výpočty,
  • řešení obyčejných diferenciálních rovnic,
  • řešení parciálních diferenciálních rovnic,
  • řešení nelineárních rovnic,
  • paralelní výpočty,
  • optimalizace,
  • řešení inverzních úloh.

Důraz je kladen na porozumění tomu, proč a jak metody fungují a jaké mají vlastnosti. K tomu jsou potřeba také znalosti z dalších oborů matematiky a informatiky jako jsou například lineární algebra, funkcionální analýza, teorie parciálních diferenciálních rovnic, teorie grafů nebo základní znalost hardwaru.

Student se naučí, jak metody používat při řešení modelových i reálných problémů a jak je implementovat. Nejčastěji používané programovací jazyky a softwarové knihovny při výuce jsou Matlab, Python, Numpy, C, C++, LAPACK, BLAS, MPI, OpenMP, Fenics.

Numerickou matematiku lze studovat v bakalářském studiu jako jedno ze zaměření programu Obecná matematika, v magisterském programu Numerická a výpočtová matematika a v doktorském programu Numerická a výpočtová matematika.

Podívejte se na naše propagační video na stánce studuj-matfyz.cz

Bakalářské a diplomové práce

Téma práce si může student vybrat ze seznamu vypsaných bakalářských/magisterských prací, viz též plakát s nabídkou prací na rok 2021/2022, nebo za námi přijít a téma můžeme na základě jeho preferencí společně vymyslet. Přehled témat, kterým se lidé z katedry věnují, naleznete v sekci Výzkum.

Erasmus

Katedra podporuje studenty ve výjezdech do zahraničí. Více informací je možné najít na fakultní stránce.