doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

Profesní životopis

2004 Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Diplomová práce: „Studium precipitačních dějů ve slitinách na bázi Mg resp. Al“, vedoucí práce: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2005 Vědecký pracovník, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2006 RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
2009 Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Disertační doktorská práce: „Precipitační procesy v lehkých konstrukčních slitinách“, školitelka: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2010 Odborný asistent, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2012 Proděkan MFF UK pro PRopagaci.
2018 Habilitace (doc) v oboru Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
2018 Člen kolegia odborníků/expertní komise TA ČR programu ÉTA a ZÉTA.
2018 Člen poroty soutěže pro talentované studenty "České hlavičky".
2019 Člen správní rady "Elixír do škol, z. ú.".
2019 "Cena Wernera Koestera" udělená Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM).

Odborné zaměření

Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg- a Al-; vliv vodíku na defekty krystalové mříže; elektrická rezistometrie; mechanické vlastnosti kovů; diferenční skenovací kalorimetrie; experimentální fyzika.

Zahraniční pobyty

2006 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2007 DESY Hamburg, Německo – 1 měsíc.
2009 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2010 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
  ESFR Grenoble, Francie – 1 měsíc.

Další aktivity

Spolupráce na scénáři seriálu a knize České televize "Rande s fyzikou". Spolupráce na scénáři pořadu České televize "Zprávičky/Víte proč?". Vedoucí organizačního výboru MFF UK FilmFestu 2012MFF UK FotoFestu 2013. Vedoucí/manažer projektu Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, který obdržel řadu prestižních národních (např. Patrimonium pro futuro) i mezinárodních ocenění (Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Europa Nostra.

Řešitel několika grantů GAČR, působí také jako hodnotitel v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA agentury TAČR. Podílí se na experimentální složce výuky základního bakalářského kurzu fyziky na MFF UK a také na popularizaci fyziky mezi studenty středních škol. Kromě těchto činností vyučoval na gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze. V rámci mezifakultních dohod působil jako demonstrátor fyzikálních experimentů pro Přírodovědeckou fakultu UKFJFI ČVUT.

Spoluautor knihy s historickou tématikou Cesty nesmrtelných, která mapuje osudy a hroby matematiků, fyziků a astronomů na Olšanských hřbitovech, Malostranském a Vinohradském hřbitově. Věnoval se také záchraně hrobového místa českého buditele Stanislava Vydry na pražských Olšanech. Je spoluautor publikace Tenkrát v Listopadu, která nabízí specifický úhel pohledu na zlomové dění roku 1989 na Matfyzu.


Publikace

103 publikací celkem (jako spoluautor či autor) – z toho 93 publikací v mezinárodních časopisech a sbornících konferencí, 2 výzkumné zprávy a 5 monografií (jako spoluautor). 496 registrovaných citací dle Web of Science (bez samocitací), h-index 14.