Informace pro studenty posledního ročníku Bc. studia fyziky

Důležité informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia fyziky

 

  • Průvodce bakalářskou prací a její úpravou naleznete zde.
  • Formální náležitosti a způsob odevzdání závěrečné práce upravují směrnice děkana č. 1/2015č. 4/2019.
  • Formuláře potřebné při odevzdávání bakalářské práce naleznete zde.
  • Informace o státních závěrečných zkouškách naleznete zde.
  • Aktuální rozpis státních bakalářských zkoušek naleznete zde.