Mgr. Hana Kudrnová

Profesní životopis

1993 Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (studijní program: fyzika, studijní obor: optika a optoelektronika, diplomová práce: „Studium optických vlastností kvantových jam a supermřížek“)
1993 vědecký pracovník, Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK v Praze, oddělení optotermální spektroskopie
2005 vědecký pracovník, Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK v Praze
2007 lektor, Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK v Praze