Prohlášení proděkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Čeká nás náročný semestr, který od začátku bude probíhat distančně, přestože ještě před týdnem jsme plánovali aspoň začít prezenčně či hybridně. Díky značnému úsilí mnoha z Vás jsme podle mého názoru technicky i organizačně připraveni mnohem lépe než na jaře a máme i jarní zkušenosti. Se začátkem semestru je vhodné připomenout některá pravidla i upozornit na změny. Pokyny vedení fakulty k distanční výuce jsou k dispozici na stránce

https://www.mff.cuni.cz/koronavirus

Věnujte jim pozornost, stejně tak i ostatním informacím na této stránce. Od příštího týdne zde bude zveřejněna přehledná tabulka aktuálně platných pravidel. Na fyzikální sekci budeme pro streamování používat především zoom, dále některé kurzy budou používat jiné programy. Technické informace jsou na

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/sluzby/moznosti-pro-distancni-vyuku

Pro zoom by kmenoví zaměstnanci měli využívat účty zoom na cesnet.zoom.us a příslušnou edu licenci UK. lze využít i licenci BASIC, po 40 minutách udělat přestávku a session obnovit. Online přednášky je žádoucí zaznamenávat a vhodně publikovat. Vedení fakulty doporučuje, aby záznamy nebyly přístupné zcela volně. Je vhodnější dávat je na webové stránky chráněné heslem, je možné využít vkládání souborů do SISu, připravuje se i úložiště na cesnetu, které by mělo mít dostatečnou kapacitu (technické detaily uložení na CESNET budou zveřejněny později).

Největší novou výzvou v tomto semestru je výuka v prvním ročníku. Noví studenti téměř nepřijdou do styku s běžným vysokoškolským životem, nemají žádnou zkušenost s naší distanční výukou a přechod ze střední školy pro ně tedy může být obzvlášť těžký. Stejně jako v minulém semestru považuji za důležité, abychom předešli izolaci a také pečovali sami o sebe. Prosím, udržujte pravidelné kontakty se svými kolegy, cvičícími, nadřízenými i podřízenými, studenty (se zvláštním důrazem na první ročníky). Pokud nastanou nečekané situace a problémy, je na místě o nich mluvit, informovat vedoucí pracovišť, studijní proděkany, mě.

Vedeni sekce vyvíjí maximální úsilí ke zprovoznění online streamingu z poslucháren k začátku semestru. Technika postupně dochází a je instalována. Stav přípravy jednotlivých poslucháren bude zveřejněn v pátek 25.9. večer a bude průběžně aktulizován. Prosím všechny vyučující, kteří chtějí využívat tuto formu výuky, aby byli pro 1. týden v semestru připraveni na náhradní variantu pro případ, že dojde k technickým problémům nebo se techniku nepodaří zcela připravit. Předpokládá se, že vyučující využije svého notebooku s nainstalovaným programem Zoom, MS Teams nebo jiným programem, připojí externí kameru a externí mikrofon (v malých posluchárnách lze využít i mikrofon v notebooku), spustí na notebooku nahrávání a uskuteční přednášku nebo seminář. Pro úvodní týden připravujeme rozšířenou technickou podporu vyučujícím, konkrétní informace zašlu předem a budou k dispozici v učebnách.

Odpovědi na otázky k online nahrávání lze nalézt na adrese

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/covidfaq.html

Přeji Vám dobrý začátek semestru a pěkný prodloužený víkend!

Zdravím,

Jan Franc