Prohlášení proděkana

Vážené kolegyně a studentky, vážení kolegové a studenti, vítám Vás do nového akademického roku !

Vzhledem k návratu k prezenční výuce bude v našich budovách větší množství osob a o to více je třeba dbát na dodržování hygienických opatření, viz https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus, kde jsou aktuální informace a odkaz na často kladené otázky.

Stále platí povinnost nošení respirátorů v budovách MFF UK s výjimkou vlastní pracovny, pedagogů při výuce a studentů při výuce, pokud je možné zachovat potřebné rozestupy. V jednotlivých případech je konečné rozhodnutí o použití respirátorů v posluchárně na vyučujících; ti vezmou v  úvahu jak naplněnost posluchárny tak případně i to, zda oni či někdo ze studentů patří do rizikových skupin, a další okolnosti. Dále je třeba dbát na dostatečné větrání poslucháren, kde je to možné.

Pro vstup do budov není nutné předkládat certifikáty o očkování či testování, nadále však platí zákaz vstupu pro osoby s příznaky respiračních onemocnění. V případě nemocnosti vyučujících či studentů je možné a vhodné využít i distanční prvky výuky, od záznamů přednášek z  minulého semestru až po případnou hybridní výuku; konkrétní rozhodnutí je na jednotlivých vyučujících.

Věříme, že dodržování hygienických opatření přispěje k udržení prezenční výuky co nejdéle, ideálně po celý semestr.

Přeji Vám všem potěšení z osobních setkání při výuce a celkově dobrý start do zimního semestru.

Jan Franc

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální sekce
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208