Cooperatio "Sci-Physics"

Zápisy z jednání rady

Koordinátor a Rada

Koordinátor

Zástupce koordinátora

Rada

 

Cooperatio Physics pokrývá vědní oblast Fyzika na Univerzitě Karlově. Zahrnuje celkem 10 vědních oborů – Astronomii a astrofyziku, Atmosférickou fyziku, meteorologii a klimatologii, Částicovou a jadernou fyziku, Fyziku kondenzovaných látek, Fyziku biologických a molekulárních struktur, Fyziku plazmatu, Fyziku Země a planet, Kvantovou optiku a optoelektroniku, Fyziku povrchů a teoretickou fyziku. Všechny obory jsou v radě reprezentovány jedním nebo více členy rady (v případě širších oborů rozvíjených na několika pracovištích fyzikální sekce - např. Fyzika kondenzovaných látek). Vědecká činnost koordinátora prof. France zasahuje jak do kvantové optiky a optoelektroniky, tak do fyziky kondenzovaných látek. Zástupce koordinátora doc. J. Pavlů je specialistou na fyziku plazmatu. Rada zahrnuje jak velmi zkušené odborníky (prof. Cejnar, Podolský, Skrbek, Vokrouhlický) tak zástupce mladší generace a odpovídá i zastoupení žen ve vedoucích pozicích na sekci.

 

Poslední úprava stránky: 18. 10. 2022, 16:11.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální sekce
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208