STTI 2023 - Současné trendy teoretické informatiky

5.-6. června 2023, Praha

Kostel sv. Mikuláše

Specifikem současné teoretické informatiky je publikování na mezinárodních výběrových konferencích (např. APPROX/RANDOM, CAV, CP, ESA, EUROCOMB, FOCS, GD, ICALP, LICS, MFCS, SODA, STACS, STOC, WADS). Na takových prestižních konferencích bývá troj- a vícenásobný počet zaslaných přispěvků vůči počtu přijatých příspěvků. Přijetí příspěvku na takovou konferenci je pak měřítkem kvality a úspěšnosti vědecké práce. Není neobvyklé, že řada výsledků publikovaných v proceedings takových konferencí pak již není publikována časopisecky.

Konference STTI 2023 navazuje na více než desetiletou tradici (2021,2019, 2017, 2015, 2013 ,...).

Na konferenci vystoupí mladí čeští a slovenští informatici, kteří v minulých letech uspěli na mezinárodním poli a jejichž práce byly referovány na některé prestižní mezinárodní konferenci. Cílem této konference je dát možnost české odborné veřejnosti seznámit se s výsledky, kterým se dostalo mezinárodního uznání, a umožnit setkání mladých informatiků působících na českých a slovenských vědeckých pracovištích. Konference chceme rovněž využít pro zvýšení informovanosti o mezinárodních konferencích v teoretické informatice.

Organizátor, program, místo konání, konferenční poplatek

Konference se koná v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí v posluchárně S5, kde proběhne 2. - 4. června IGAFIT Highlights of Algorithms (HALG 2023). Program bude tvořen hlavní přednáškou význačné české nebo slovenské osobnosti světové teoretické informatiky a krátkými přednáškami mladých českých a slovenských vědců. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština.

Za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek. Účastníkům přijíždějícím ze zahraničí se v případě zájmu pokusíme zajistit vhodné ubytování.

Konference je organizována a podporována Informatickým ústavem Univerzity Karlovy (IÚUK) a Katedrou aplikované matematiky (KAM) a rovněž s podporou centra DIMATIA a  Centra základů moderní informatiky.

Sborník příspěvků ke stažení zde

pondělí 5. června

úterý 6. června

Hlavní přednáška

Důležitá data

Abstrakty

Abstrakty zašlete na e-mail stti@iuuk.mff.cuni.cz. Použijte prosím následující šablonu. (Pro ověření, že se správně kompiluje je možno použít tento hlavní soubor.)


Případné dotazy či připomínky můžete zasílat na e-mail stti@iuuk.mff.cuni.cz